Persbericht Kerkeraad. Stand van zaken m.b.t. de verkoop Maranathakerk.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )