In het decembernummer 2018 is een artikel gepubliceerd over onze tuin.

Per direct zijn wij op zoek naar een handige technische vrijwilliger ter ondersteuning van de beheercommissie.

Download Verslag Gemeenteavond van 15 november 2018 in De Haard.

Vincent Cuppen ontvangt uit handen van Burgemeester Bruls de Waalbrugspeld.

Wil je samen met een grote groep leeftijdsgenoten in een weekend je eigen draai geven aan een Bijbelverhaal?

Dit jaar werd het een bezoek aan de stad Batenburg.

Op 27 mei j.l. was er een feestelijke viering in de sfeervolle Lourdeskerk.

Raadsleden en fractievolgers bezochten op 6 juni 2018 stadsdeel Dukenburg.

Na de droge zomer is er een dringende behoefte gebleken aan een waterpomp voor onze tuin.

Hieronder volgen 13 uitspraken van mensen uit de Bijbel. Wie heeft die uitspraken gedaan?

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )