Persbericht Kerkeraad. Stand van zaken m.b.t. de verkoop Maranathakerk.

Op maandag 10 september willen we weer bijeenkomen voor “Een Goed Gesprek”.

Dit jaar werd het een bezoek aan de stad Batenburg.

Bij alle ING-rekeningnumers is de tenaamstelling gewijzigd in: Heilige Drie Eenheid Locatie Ontmoetingskerk.

Op 27 mei j.l. was er een feestelijke viering in de sfeervolle Lourdeskerk.

Raadsleden en fractievolgers bezochten op 6 juni 2018 stadsdeel Dukenburg.

De actie heeft als resultaat € 53,25 opgelverd. Hartelijk bedankt!

Koor Joy is per direct op zoek naar een veelzijdige pianist.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )