Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Aanmelden vieringen

aanmelden Corana maatregelen en hoe aan te melden voor de vieringen.

geefkerk

PKN collecte:

Wij vragen u weer aandacht voor het overmaken van uw collectegeld naar de digitale ‘collectezakken’.
Het doel van de collecten vanaf 5 april leest u in komende Over & Weer. Voor aanstaande zondag (Palmpasen, 5 april) zijn de collecten bestemd voor:

  • 1e collecte voor de Diaconie (algemeen werk);
  • 2e collecte voor de PGN.

Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 9026 39
(met vermelding 1e coll, gevolgd door gekozen doel of datum dienst).

Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e coll. PGN of sectiekas Landwijk, Du-Lin, Stad, of datum dienst).

Parochie

NL43 INGB 0001 4137 00
t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid
locatie Ontmoetingskerk.

NL89 RABO 0149 0977 35
t.n.v. Stichting Johannes & Jacobus Nijmegen

Online doneren

Dat kan via de website van parochie-heiligedrie-eenheid.nl/u-wilt-graag/doneren/

Selecteer bij Locatie* "Ontmoetingskerk in Nijmegen" in het Donatieformulier.

iDEAL Payoff 1 groot

 

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )