mensen.jpg

Na 15 jaar het inspiratieblad samengesteld te hebben, is Mariejan de Lange gestopt met deze taak. 

Per 1 november is er één viering op zondag om 10.30 uur.

De Aanloop is weer open!

Nog geen Klaasmarkt-inzamelingen bij garage Weezenhof.

Per 1 juli is het secretariaat tot aan de basisschoolvakantie (13 juli) weer open.

Inloopmiddagen ‘Samen ruimte maken voor rouw’. Begeleid door een van de pastores en door andere deskundigen.

Onze Vader – een gebed voor Nijmegen

"Ontmoeten nr. 4". is vanwege de corona-maatregelen ook ditmaal geen papieren blad maar weer digitaal.

In onze tuin is een nieuwe gedichtenroute uitgezet rondom dromen in deze advent.

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van pastor Joska van der Meer is een speciale "Ontmoeten" verschenen.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )