mensen.jpg

Regelmatig hoor ik de vraag: ‘Wat is precies de bedoeling van de Veiling?’

We hebben in de Ontmoetingskerk veel vrijwilligers, maar we zijn ook altijd op zoek naar nieuwe talenten.

Ditmaal geen prijs te winnen maar leuk om uw bijbelkennis te testen.

In de hal van de kerk staat een boom voor het raam.

Reisje ouderen met Protestantse Vrouwendienst Dukenburg/Lindenholt/Hatert.

Ons gemeentelid Rolande van der Veer heeft een aantal door haar vervaardigde schilderijen ter beschikking gesteld aan in onze wijk wonende vluchtelingen.

Regelmatig heeft de diaconale collecte in de Protestantse kerkdienst een door de wijk te bepalen diaconaal doel.

Met Hans en Gré Berkelaar mee naar de Ontmoetingskerk in Nijmegen.

In september 2015 is het initiatief ontstaan om te onderzoeken of er vanuit de Ontmoetingskerk “iets” gedaan zou kunnen worden voor de vluchtelingen. U kunt hier de uitgegeven nieuwsbrieven downloaden.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )