plek.jpg

Zet de letters van de cursiefgedrukte woorden in de juiste volgorde.

 1. E.B. Muisrat was blind.
 2. Isaak groef de put Oerbocht.
 3. Baas Mol wilde koning worden in plaats van David.
 4. Chris Aas was een zoon van Jakob.
 5. Ad Polpit was de man van Debora.
 6. In psalm 104 kun je lezen over het zeemonster Valetina.
 7. Paus Droefti, een vriend van Paulus, was ernstig ziek maar werd weer beter.
 8. Ali Meb probeerde het volk Israël te vervloeken.
 9. Koning Og had een bed van rijze.
 10. Daniël werd ook wel Abel Tessa sr. genoemd.
 11. Volgens 2 Samuel 21 doodde Han Clean de reus Goliat.
 12. Marta en Maria waren zussen van zr. Saula.

De eerste letters van de oplossingen vormen het woord …

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )