Kerkradio 
opening.jpg

Hieronder volgen 13 uitspraken van mensen uit de Bijbel. Wie heeft die uitspraken gedaan?

Schrijf de letter op die bij zijn/haar naam staat. Wat lees je?
(Gebruikte vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling)

 

A David F Hizkia K Jesaja P Samuel V Kaïn
B  Job G  Ester L  Elisa    Rebekka W Mirjam
C Gideon H Pilatus M Mozes S Johannes de Doper X Thomas
D Simson I Adam N Elia T Petrus IJ Jozua
E Jezus J Ruth O Eva U Paulus Z Maria
 1. Hier is hij, de mens.
 2. Gelukkig de vredestichters.
 3. U bent de Messias, de Zoon van de levende God!
 4. Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?
 5. Met de hulp van de HEER, heb ik het leven geschonken aan een man.
 6. Ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad.
 7. Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander.
 8. Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.
 9. Waar ben je geweest, Gechazi?
 10. Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.
 11. Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken.
 12. Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.
 13. Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.

 

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )