opening.jpg

Met ingang van 1 september is Trees Versteegen in dienst getreden als pastoraal werkster voor de parochie Heilige Drie-eenheid, met als standplaats De Ontmoetingskerk. Het Ontmoetingsberaad en het Parochiebestuur zijn blij een opvolgster van Jeanne Rens te hebben gevonden. Zij zal ook de zending van het Bisdom ’s Hertogenbosch ontvangen.

Trees Versteegen heeft een ruime ervaring als pastoraal werkster. Zij heeft onder meer in Brabant gewerkt in het basispastoraat en de diaconie en als leidinggevende geestelijke verzorging. Vanaf 2015 is ze werkzaam geweest als teamleider en diocesaan diaconaal werker in het Aartsbisdom Utrecht.

We wensen Trees veel werkplezier in onze parochie, in de Ontmoetingskerk en in Dukenburg.

Trees Versteegen

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )