zevenh.jpg

Onze Vader – een gebed voor Nijmegen

Op initiatief van de Hanzekerk in Nijmegen hebben 22 geloofsgemeenschappen en Christelijke organisaties de handen ineen geslagen en een gezamenlijke opname gemaakt van het Onze Vader. Onder de deelnemers aan dit project ook ds. Marije Zoethout (PKN), pastor Joska van der Meer en pastor Trees Versteegen van de Ontmoetingskerk.

Toen de leerlingen van Jezus aan hem vroegen hoe te bidden, antwoordde Jezus met de woorden die wij “het Onze Vader” zijn gaan noemen. Een krachtig gebed die de eeuwen door van waarde is geweest voor zo heel veel mensen, tot op de dag van vandaag. Laten we, juist in deze tijden, samen dit gebed dagelijks bidden.
Gods zegen zij met u.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )