zevenh.jpg

Na de zomerperiode zijn we in de Ontmoetingskerk begonnen met twee diensten (PGN om 9.00 u. en RK om 11.30 u.) op één morgen om zo genoeg tijd te hebben voor het ventileren van de kerkzaal.
Dit blijkt niet goed te bevallen. Daarom is besloten om per 1 november één viering om 10.30 uur te houden. Ook hiervoor moet u vooraf reserveren en iedere viering zenden we online uit. Na afloop van de diensten drinken we samen koffie.
Op de 1e en de 3e zondag viert de RK geloofsgemeenschap (1 en 15 nov).
Op de 2e en de 4e zondag de PGN gemeente (8 en 22 nov.)
De vijfde zondag in de maand is een Ontmoetingsviering (29 nov).
Onze Ontmoetingsvieringen zijn ons dierbaar dus openen we ook samen het nieuwe jaar ( 3 januari)
Iedere zaterdag om 18.30 uur is er een RK viering met koffie.

Volgende week is het nieuwe rooster met voorgangers en de muzikale ondersteuning beschikbaar. We verdelen binnenkort in gezamenlijk overleg de beschikbare ruimte voor diensten met Kerstmis en andere hoogtijdagen.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )