plek.jpg

Op 16 maart was de feestelijke opening van de kunstexpo RUST in CHAOS. Een foto-impressie, 

Simone de Boer schreef over onze Ontmoetingstuin voor "Groei & Bloei". 

Vrijdag 1 maart hebben we repetitie gehad in carnaval stijl. 

Het Kinderkoor is zondag op pad geweest om te gaan zingen.

In het decembernummer 2018 is een artikel gepubliceerd over onze tuin.

Download Verslag Gemeenteavond van 15 november 2018 in De Haard.

Vincent Cuppen ontvangt uit handen van Burgemeester Bruls de Waalbrugspeld.

Dit jaar werd het een bezoek aan de stad Batenburg.

Op 27 mei j.l. was er een feestelijke viering in de sfeervolle Lourdeskerk.

Raadsleden en fractievolgers bezochten op 6 juni 2018 stadsdeel Dukenburg.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )