plek.jpg

Op 16 juni j.l. was er een feestelijke viering in de sfeervolle Lourdeskerk.

Reisje ouderen met Protestantse Vrouwendienst Dukenburg/Lindenholt/Hatert.

Belangstellenden voor de recepten van de maaltijden 2019 kunnen deze hier downloaden.

Een super gezellig uitje van het Kinderkoor. 

Op 16 maart was de feestelijke opening van de kunstexpo RUST in CHAOS. Een foto-impressie, 

Simone de Boer schreef over onze Ontmoetingstuin voor "Groei & Bloei". 

Vrijdag 1 maart hebben we repetitie gehad in carnaval stijl. 

Het Kinderkoor is zondag op pad geweest om te gaan zingen.

In het decembernummer 2018 is een artikel gepubliceerd over onze tuin.

Download Verslag Gemeenteavond van 15 november 2018 in De Haard.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )