vrijwilligers.jpg

Vrijdagmiddag 4 oktober (dierendag) was het zover.

Een bezoek aan het Ateliermuseum van Jac Maris te Heumen.

Op 16 juni j.l. was er een feestelijke viering in de sfeervolle Lourdeskerk.

Belangstellenden voor de recepten van de maaltijden 2019 kunnen deze hier downloaden.

Op 16 maart was de feestelijke opening van de kunstexpo RUST in CHAOS. Een foto-impressie, 

Simone de Boer schreef over onze Ontmoetingstuin voor "Groei & Bloei". 

In het decembernummer 2018 is een artikel gepubliceerd over onze tuin.

Download Verslag Gemeenteavond van 15 november 2018 in De Haard.

Vincent Cuppen ontvangt uit handen van Burgemeester Bruls de Waalbrugspeld.

Dit jaar werd het een bezoek aan de stad Batenburg.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )