muziek.jpg

Op vrijdag 6 maart deed de Ontmoetingskerk mee met het gebed dat de hele wereld rondgaat, de Wereldsgebedsdag.

Ieder jaar wordt door vrouwen in een ander land een orde van dienst opgesteld. Dit jaar was de viering voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe, met als thema: ‘Sta op en ga!”, gebaseerd op de bijbeltekst: Johannes 5 vers 2 – 9a.
Een aantal specifieke achtergronden van Zimbabwe werd met ons gedeeld.
Aan de viering in de Ontmoetingskerk werd meegewerkt door de werkgroep Wereldgebedsdag, een koortje o.l.v. Jannie Oostdijk, organist Lolle Wynia en er was een beamerpresentatie over Zimbabwe.

Na afloop van de gebedsdienst waren er gebruiksvoorwerpen en etenswaren uit Zimbabwe te bewonderen en er waren lekkere eigen gebakken Zimbabwaanse bananenkoekjes bij de koffie.

 

wg2020 vlag

wg2020 beamer

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )