kerst.jpg

Het Ontmoetingsberaad en de Sectieraad hebben zoals afgesproken is met de besturen van de Parochie en Protestante Gemeente, een 3-jarenplan gemaakt.

Daarin staat onze missie & visie voor de komende jaren. Daarnaast is er een concreet plan gemaakt welke activiteiten we in 2016 willen ontwikkelen en realiseren. Daarmee zijn we inmiddels aan de slag gegaan.
Op 15 juni willen we iedereen bijpraten tijdens een Parochie/Gemeente avond. Informatie daarover volgt nog.
Mocht u nu al vragen, tips of aanvullende ideeën hebben, kunt u dat per mail, telefonisch of door even binnen te lopen, doorgeven aan het secretariaat van de Ontmoetingskerk.

Namens de pastors, Ontmoetingsberaad & Sectieberaad
Johan Dorst, Joska van der Meer, Ton Buitenhuis, Roland Brans en Constance Boogers

Bekijk hier het 3-jarenplan

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )