Per 29 juni 2018 ontstaat er in het College van Kerkrentmeesters van de PGN een vacature voor de functie van Voorzitter van het CvK.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )