Na gesprekken over een Bijbeltekst gaat het over hoe onze levensboom eruitziet.

We verkennen onze wortels en wat er groeide per jaarring, hoe en met wie we vertakt zijn én welke vruchten we (hopen te) dragen.

Nieuwe deelnemers van 25 – 40 jaar kunnen gewoon instromen.

Begeleiding afwisselend door pastor Joska van der Meer en pastor Jeanne Rens.

Data: woensdagen van 20.00 – 22.00 uur.

19 december, 16 januari, 13 februari.

 

 

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )