1

Inhoudsopgave

BLOEIENDE ES
Foto: Ann van Rijn

VAN DE REDACTIE
Geef voor je kerk!
Bemoedigingsmomenten

PASEN EN PINKSTEREN
Joska van der Meer

GELOVEN IN DIVERSITEIT
Verbonden!
Mini-enquête

COLUMN CARA
Meanderen

POËZIE IN DE TUIN
'Vrijdagavond'
Familieberichten
Gebed van de bischoppen

EIGENTIJDS VERHAAL
Trees: pastor in Coronatijd

VERVOLG

SAMEN IN DE WIJK
Miranda: praktische hulp

KIDS OK NIEUWS
Harten vullen voor elkaar
Communie en vormsel

UIT DE RIJKE CHRISTELIJKE TRADITIE
Steekt u ook een kaarsje aan?

PRINTVERSIE PDF

Pag. 1

Jaargang 34 - nummer 2- 8 mei 2020