13

Uit de rijke christelijke traditie

Stopwoord met diepere laag

Hoe vaak zeggen we niet: ‘Amen’? Haast gedachteloos. Wat betekent dit woordje eigenlijk?

Allerlei gebeden monden uit in ‘Amen’. Zoals het kruisteken en het Onze Vader. Het is meestal het laatste woord van een preek. Is het een handig afrondingswoord: hiermee is het klaar en afgelopen?

Het tegendeel is waar. Wie ‘Amen’ met aandacht uitspreekt, zegt eigenlijk: ‘Het zij zo! Zeker, het is zo! Dat het zo moge zijn!’ ‘Amen’ komt uit het Hebreeuws en betekent letterlijk ‘vast, zeker, getrouw’. Meer dan zeventig keer komt het in de Bijbel voor. Bijvoorbeeld in de psalmen. Het heeft daarmee de weg naar veel wereldtalen gevonden. Ook moslims kennen het woord in de vorm van ‘Amin’, dat ze uitspreken tijdens het vrijdaggebed.

Ook Jezus zegt: ‘Amen’. Wanneer Jezus het woord neemt, lees je als vertaling vaak ‘Voorwaar, voorwaar, ik zeg u ..’. In de oorspronkelijke tekst staat daar: ‘Amèn!’. Jezus bekrachtigt daarmee vooraf dat wat hij zegt wezenlijk en waarachtig is. Hij kan op eigen gezag zijn woorden bevestigen, terwijl wij als gewone toehoorders pas achteraf iets kunnen beamen. Paulus stelt dat Jezus het ‘ja’ belichaamt. ‘In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.’

Punt uit?

Bij het religieuze ‘Amen’ spreken we het geloof en de hoop uit dat het wat gezegd of gebeden is zó mag zijn of worden. Daarmee doet het meteen een beroep op de luisteraar om het gehoorde ook zelf mee waar te maken. In het alledaagse taalgebruik heeft de uitdrukking ‘ja en amen’ een wat andere strekking. Wie ja en amen zegt, stemt snel en kritiekloos ergens mee in om er van af te zijn.
In Gospelsongs Is ‘amen’ vast en zeker geen stopwoord. De zangers herhalen keer op keer ritmisch: Amen! Amen! Haast zonder ophouden. Ook in klassieke muziek zingt het Amen! Amen! soms minutenlang rond.

Laten ook wij iedere keer dat we ‘Amen’ zeggen, hoopvol en blijmoedig zijn.
Dat het zo mag zijn!

Hans van Gennip


hans
Hans van Gennip

Beluister op YouTube:

de gospel song: Amen

Laten ook wij iedere keer dat we ‘Amen’ zeggen, hoopvol en blijmoedig zijn. 
gospel
Soweto Gospel Choir

Mooi Moment - Zomerprogramma in de Ontmoetingstuin: De kracht van dans

mooi
In dans en muziek zoeken we naar wat die bewegingen kunnen betekenen. Met Cobi Voskuilen, Marije Klijnsma en Erithreesche muzikanten.

Pag. 13

Jaargang 34 - nummer 4- 3 september 2020