9

Activiteitenaanbod

stekkker

Geloven Nu

Wij komen maandelijks bij elkaar en buigen ons (meestal) over een Bijbeltekst. Begeleiding: Theo van Grunsven en Ineke Keizers. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, u kunt kiezen tussen dinsdag of donderdag. Als u zich aanmeldt via ineke@keizers-teunissen.nl krijgt u de betreffende teksten toegestuurd.
Data: 8/10 sep, 27/ 29 okt, 24/26 nov, 15/17 dec. Zaal M, van 10.00 - 12.00 uur.

stekkker

De leesgroep

Wij zijn mensen van katholieke en protestantse huize en komen driewekelijks bij elkaar. We kiezen en lezen interessante boeken over godsdienst in de breedste zin van het woord. En wie leest, wil daarover praten. Daarom is onze leesgroep ook een aangename praatgroep. We vieren geen hoogdravende gesprekken, maar spreken vanuit eigen ervaring over wat ons in een boek heeft geraakt.
Info: Hans van Gennip (j.vangennip@its.ru.nl).
Data: woensdag 16 sep, 14 okt, 4 nov, 25 nov, 16 dec. Zaal M, van 19.30 - 21.30 uur.

stekkker

Woensdagochtendviering

Iedere woensdag 9.00 uur met aansluitend koffie drinken.


stekkker

Ontmoetingsgroep 25+

Ben je tussen de 25 en 40 jaar en benieuwd hoe leeftijdgenoten in onze drukke, soms chaotische wereld zin en richting zoeken? Dan kun je je aansluiten bij deze groep die maandelijks bij elkaar komt.
Een thema uit de christelijke geloofstraditie is startpunt van het gesprek over het leven van alledag en de zoektocht naar geluk. Begeleiding: pastor Joska van der Meer. Info of aanmelden (voor herinneringsmail met thema vooraf) joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net.
Kosten: zelf betalen het drankje na afloop, vrijwillige bijdrage welkom.
Data: woensdag 9 sep, 7 okt, 11 nov, 9 dec. Zaal M, van 20.00 - 22.00 uur.

stekkker

De Aanloop

M.i.v. woensdag 9 september wordt er weer koffie geschonken in de Aanloop. Van 10.00 tot 11.30 uur kunnen we, met 1,5 meter afstand, ongeveer 10 gasten tegelijk ontvangen in zaal M. De gastvrouwen heten u weer van harte welkom.


Bemoedigingsmomenten

Iedere dinsdag- en donderdagmorgen, van 10.00 - 11.30 uur.
Tijdens deze tijden is er iemand aanwezig die u vanaf gepaste afstand een luisterend oor biedt.
U kunt ons dan ook bellen voor een gesprekje: 3453471.


oikers
Oost-Inndische kers in de Ontmtingstuin

Ziekenzondag, 13 september

Deurcollecte de Zonnebloem.


vredesweek

Vredesweek 19 t/m 27 september 2020: Vrede verbindt verschil

Na de uitbraak van het coronavirus werd in alle hoeken van de samenleving de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Maar ook worden de bestaande verschillen duidelijker. Bij de Voedselbank, bij een meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Er zijn verschillen in toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.
Daarom kiest vredesorganisatie PAX het thema ‘Vrede verbindt verschil’. Juist nu, in de coronacrisis, blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. Ook nu speelt ontmoeting een cruciale rol, om vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk te maken.
We luiden de Vredesweek in met een speciale viering op vrijdag 18 september om 19:00 uur in de Lourdesgrot naast de Lourdeskerk.

De geplande bijeenkomst ‘Erken iedereen’ op 23 september gaat helaas niet door. De bijeenkomst is uitgesteld.

Alle activiteiten in Nijmegen zijn te vinden op vredesweeknijmegen.nl


boog

We vergeten je niet zoals je was in de bloei van je leven

Herdenking bij de herinneringsboog

Zaterdag 10 oktober om 15.30 uur.

Afgelopen jaar zijn veel gedachtenisplaatjes aangebracht op de herinneringsboog. Deze mensen en de coronaslachtoffers wereldwijd gaan we gedenken, middenin de nazomerse Ontmoetingstuin. We doen dat met gedichten, een rondwandeling in de tuin en muziek. De scola Karolus Magnus zal voor de eerste keer de door Stan Hollaardt op muziek gezette Covid-19 liturgie van het Vaticaan ten gehore brengen (zie pagina 12).
Ieder die in de tuin mee wil gedenken is van harte welkom. Het begin en de koffie na afloop vinden plaats in de kerkzaal.


Pag. 9

Jaargang 34 - nummer 4- 3 september 2020