lichtjes.jpg

Stilstaan bij vanzelfsprekendheden

Veertig dagen om wat te werken
   aan ons zelf
   aan onze relaties
   aan ons eigen leven.

 

De vasten is een uitgelezen tijd
   om halt te houden
   en het dwingend ritme en
   geleefd worden, te breken.
Om vraagtekens te plaatsen
  bij de vanzelfsprekendheden
  in het leven.

Uitgelezen tijd
   om weer op zoek te gaan
   naar zin en betekenis van ons eigen zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen;
   vaste, dragende grond om op te staan
   en door te gaan,
   geworteld in het oude visioen.

Deze week: Nieuwe kans - vanzelfsprekend?
Volgende week: Vergeving - vanzelfsprekend?

Andere bezinningsmomenten door de week:

Woensdagviering – rozenkransgebed – meditatieochtend/avond.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )