Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Parochie en wijkgemeente hechten eraan ieder in hun eigen traditie het kerkelijk jaar te vieren. Beide kennen daarin bijzondere vieringen. Een paar keer per jaar zoeken we elkaar bewust op om overeenkomsten te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Samen vieren is voor ons niet bijzonder, wel de manier waarop de verschillende oecumenische vieringen vorm krijgen.

Gezamenlijke oecumenische vieringen

Kleuterviering Een speelse manier van kerkzijn voor de allerjongsten, kinderen tot ca. 6 jaar. Lees meer ...
Avondviering vol muziek
Eerste weekend van de maand is Ontmoetingsweekend. Zaterdag om 18.30 uur.
Eerste zondag-viering Ontmoetingsweekend zondagmorgen om 10.30 uur.
Herbergviering Verzorgd door de Tienerdienst en het jongenkoor Les Etoiles. Met elke keer een ander thema. Lees meer ...
Oudjaarsviering Op de laatste dag van het jaar wordt in oecumenisch verband het jaar afgesloten. Zowel de dominee als de pastor gaat voor in de viering met volksmuziek. Deze viering vindt plaats op 31 december om 19.00 uur.
Nieuwjaarsviering We hebben het jaar gezamenlijk uitgeluid, we verwelkomen het nieuwe jaar ook gezamenlijk.
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar is er een oecumenische viering om 11.00 uur. Daarna is er een receptie, om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar te kunnen geven.
Openluchtviering Een jaarlijkse speciale Ontmoetingsviering. Lees meer ...

Protestante diensten

Avondmaal Deze diensten worden 6 keer per jaar gehouden op de zondag om 9.30 uur. Tijdens deze diensten wordt, anders dan bij reguliere diensten, ook het tafelgebed gebeden.
Overstapdienst Speciale aandacht voor kinderen van groep 8. Lees meer ...
Oogstdienst Dankdienst in oktober. Lees meer ...
Eeuwigheidszondag We gedenken de overledenen. Lees meer ...

Rooms Katholieke vieringen

Gezinsviering Afgestemd op kinderen van 6 tot 12 jaar. Lees meer ...
Mariaviering en Rozenkransgebed Een viering, waarin Maria centraal staat. Lees meer ...
Woensdagochtend Iedere woensdagochtend is er om 09.00 uur een meditatieve viering met communie. De eerste woensdag van de maand is er altijd een Eucharistieviering.
Een eenvoudige, rustige viering volgens een vast ritueel voor mensen die behoefte hebben aan een moment van bezinning midden in de week. Een groepje vrijwilligers gaat beurtelings voor.
Lees meer: Maarten: een droomkerk ...
Jubelmee viering Heeft u iets te vieren? Een huwelijksjubileum, een gedenkwaardige leeftijd bereikt of iets anders feestelijks? We vieren graag mee in zogenaamde jubelmeeviering. Jubelmee vieringen zijn in principe de gewone zaterdagavond of zondagmiddagvieringen met speciale aandacht en intenties voor u als jubilaris. Een speciaal welkom, mogelijkheid tot het reserveren van stoelen, intentie uit dankbaarheid en verdere intenties en een persoonlijke zegenbede. Neemt u vooraf even contact op met ons secretariaat.
Boeteviering Twee keer per jaar houden wij een boeteviering. De week voor Kerstmis en de week voor Pasen. Hierin staan het overdenken van onze tekortkomingen en de intentie tot ommekeer centraal. Tijdens deze viering is het mogelijk naar voren te komen voor de handoplegging.
Allerzielen Lees meer ...

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )