Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

kruisjesIn de Ontmoetingskerk willen we graag mensen een hand reiken wanneer zij geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde. De eerste dagen is veel te regelen. Vrijwel meteen komt de vraag naar voren op welke manier het afscheid gevierd moet worden. De wijze waarop dit gebeurt, kan heel divers zijn. Uw wens is daarbij ons uitgangspunt. Uiteraard passend binnen de ruime kaders van de christelijke traditie waar wij als geloofsgemeenschap voor staan.

Wij beginnen altijd met een uitgebreid persoonlijk gesprek, waarin wij u en de overledene nader leren kennen. Vervolgens gaan wij aan het werk en komen dan met een voorstel voor invulling van de dienst. Uw inbreng daarbij is erg waardevol en stellen we bijzonder op prijs.
In de kapel is een wand met herinneringskruisjes waarop de namen staan van de overledenen van het afgelopen jaar. Een jaar na de uitvaartdienst krijgen de nabestaanden een uitnodiging voor de 'jaardienst'. Na deze dienst kunnen zij het kruisje mee naar huis nemen.

Voor het regelen van een uitvaart neemt u contact op met de coördinator: Lyda van Uggelen, telefoon 06 140 268 64.

Voor een katholieke invulling spreekt u met een van onze priesters of pastoraal medewerkers. Voor een protestantse uitvaart hebt u contact met de dominee of kerkelijk werker. Ook een uitvaart in oecumenisch verband behoort tot de mogelijkheden.

De kosten van de uitvaart zijn bepaald volgens de richtlijnen van het Bisdom en van de Protestante Gemeente Nijmegen.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )