mensen.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

geefkerk

We attenderen u op de mogelijkheden van:

  • Maandelijkse incasso.
  • Toezegging van een vast bedrag voor (minimaal) 5 jaar (stopt bij overlijden of ontslag), 
    hierdoor is het gehele bedrag aftrekbaar van de belasing.
  • Schenking en/of een legaat via uw testament.

Download het formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld.

Download het formulier Betalingsvolmacht Periodieke gift in geld.

Online doneren

Dat kan via de website van parochie-heiligedrie-eenheid.nl/u-wilt-graag/doneren/

Selecteer bij Locatie* "Ontmoetingskerk in Nijmegen" in het Donatieformulier.

iDEAL Payoff 1 groot

Kerk in de wijk

Levende spritualiteit

Geloofs­gemeen­schap in beweging

KunstZIN­nige kerk

herstelcafe
“Een plek waar ik me thuisvoel omdat ik ervaar dat door de betrokkenheid met de wijk er veel sociaal ondersteuning is voor mensen onder ons die het nodig hebben.”
Foto: Kappers- en herstelcafé
herinneringsboog
“We blijven je gedenken zoals je was in de bloei van je leven.”
Foto: Herinnerings­boog
bank
“De plek van rust waar iedereen welkom is, er hoeft niets, het mag. Diverse activiteiten en mogelijkheden worden aangeboden waar men vrijwillig aan deelneemt.
Humor en actialiteit gaan steeds hand in hand.”
kinderkoor
“Vieringen met goede overwegingen, met zorg uitgezochte teksten en mooie muziek. 
Een kerk waar ook nog wordt gezongen door jongeren en kinderen!”

inkomsten2020De Ontmoetingskerk: ook van u?

Ook in 2020 willen we een levende geloofsgemeenschap blijven. Maar uw financiële bijdrage is daarvoor essentieel.
Onze kosten waren in 2019 € 205.400. De totale inkomsten € 155.900, het diagram laat de verdeling zien. Het tekort van € 49.500 moet uit onze reserves komen en dat kan niet jaren doorgaan.

Vindt u de Ontmoetingskerk belangrijk in onze wijk? Heeft de kerk voor u persoonlijk betekenis? Dan rekenen we graag op uw bijdrage!

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )