Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Inhoudsopgave

In de Ontmoetingskerk wonen de Parochie Heilige Drie-eenheid en Wijkgemeente Dukenburg-Lindenholt onder één dak. Veel doen we samen en is terug te lezen onder Oecumene. De wijkgemeente stuurt via het Sectieberaad de activiteiten aan. De parochie werkt met een Ontmoetingsberaad die de activiteiten verdeeld heeft via thema’s.
We zijn samen bezig met een 3-jarenplan Ontmoetingskerk, waarin we onze activiteiten nog meer met elkaar gaan verbinden waar het kan en uiteindelijk willen gaan aansturen via een gezamenlijk coördinatieberaad.

1:3 Oecumene

WerkgebiedVoor vragen overContactpersonenMailen
Diaconie Maatschappelijk hulpverlening in Dukenburg
Lees meer ...
Yvonne van Alebeek Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vorming en Toerusting Activiteitenaanbod
Lees meer ... en zie Agenda
Gerard Pijnappels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kind en Jongeren Activiteiten voor kind en jongeren
Zie KidsOKnieuws
Hilke Sanders Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Oecumene Ontwikkelen visie en samenwerkingsvormen
Lees meer ...
Irma van de Kamp Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
PR en Communicatie Onder de aandacht brengen van activiteiten
Lees meer ... en zie Agenda
Redactie Ontmoetingskerk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dagelijks bestuur Gezamenlijke vergadering Sectieraad en Ontmoetingsberaad Ton Buitenhuis
Roland Brans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Diakerkvoordewijk

Diaspoor


2:3 Parochie

De parochie in de Ontmoetingskerk is onderdeel van de parochie Heilige Drie-eenheid. We werken samen met de Protestante Gemeente Nijmegen in Dukenburg-Lindenholt. We zijn onderweg om de activiteiten zoveel mogelijk samen te organiseren met de Sectieraad PGN aan de hand van een 3-jarenplan (het streven is dat najaar 2015 te presenteren).
In de parochie zijn we op 1 april 2015 gestart met het Ontmoetingsberaad. De thema’s in het Ontmoetingsberaad zijn op dit moment:

ThemaVoor vragen overContactpersonenMailen
Voorzitter Beleid en Ontmoetingsberaad Roland Brans
Corry Cox-Otten
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kinderen Doop, eerste communie, vormsel, gezinsviering, kleuterviering, herdertjesviering Miranda Berkelaar
Femke Timmermans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jongeren Gespreksgroep M25, jongerentheaterweekend, jongerenviering Miranda Berkelaar
Femke Timmermans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vieren Koren, Maria-, woensdagochtend- en weekendvieringen, ontmoetingszondagen, sacramenten, koren en muziekgroep, liturgieverzorging, lectoren, bloemen, liturgieassistentie Cobi Voskuilen
Henny van der Heijden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Huis van inspiratie Verstilling, verdieping & ontmoetingsactiviteiten Vacature
Pastor Joska van der Meer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerk in de wijk Catechese & geloofsverdieping, diaconie, ziekenbezoek Pastor Trees Versteegen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
PR PR en communicatie Vacature  
Ondersteuning Administratie, repro, balie, automatisering.
Werving, selectie & welzijn van vrijwilligers
Corry Cox-Otten
Desirée Hendriks
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkbalans, inkomsten en sponsoring De stichting Johannes & Jacobus helpt, naast de Kerkbijdrage, om de parochie financieel op peil te krijgen Ria Vos
Greet Wijgers
Paul Keizers (Stichting J&J)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastorsteam Voor de locatie Dukenburg zijn Joska & Jeanne de eerste aanspreekpunten namens het pastorsteam Pastor Joska van der Meer
Pastor Trees Versteegen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parochiebestuur Vertegenwoordiging vanuit Dukenburg Roland Brans
Ria Vos
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Extra vrijwillige medewerkers en doe-denk-crea-talenten zijn welkom

Interesse? Dan kunt u dat melden bij het secretariaat. We bespreken graag waar uw/jouw talenten goed van pas kunnen komen en u/jij de parochie/Ontmoetingskerk kunt helpen actief bij te dragen aan Kerk voor de Wijk.

Parochiebestuur

Sinds 2015 is de Ontmoetingskerk onderdeel van de parochie Heilige-Drie-eenheid. Daarin zitten twee leden namens de locatie Dukenburg. Op dit moment zijn dat Roland Brans (Kerkcoördinator Ontmoetingskerk) en Ria Vos (Financiën locatie Ontmoetingskerk). Heeft u vragen aan het bestuur? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!


3:3 Wijkgemeente

De wijkgemeente Dukenburg/Lindenholt is een wijk van de PGN, heeft een eigen sectieraad en werkt met een werkgroepenstructuur.
De werkgroepen werken binnen de beleidskaders en de identiteit, die zijn vastgesteld door de gemeentevergadering. De sectieberaad werkt samen met de werkgroepen en faciliteert het beleidsvormingsproces en heeft een bevragende en coördinerende rol.

WerkgroepVoor vragen overContactpersonenMailen
Eredienst Protestantse diensten m.n. bijzondere dienst o.a. Eeuwigheidszondag
Advent
Stille week
Caroline Goverse Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraat Vragen rond ziekte, ouder worden, eenzaamheid
Lees meer ...
Tjadine van Steenwijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Beheer en Financiën

Vragen over kerkbalans en wijkkas op wijkniveau

Harm W. Landman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De wijkgemeente Dukenburg-Lindenholt is één van de drie pastorale secties van de Protestantse Gemeente in Nijmegen.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )