Samen op zoek zijn naar de Weg, de weg naar binnen (mystiek) en de weg naar buiten (oecumene en dienstbaarheid aan de wijk).
Dat is voor mij geloven. Wat een geluk als je dan na 45 jaar pastoraat in het bisdom Utrecht de Ontmoetingskerk in Nijmegen ontdekt. Wat een geluk als je in de oecumenische geloofsgemeenschap daar deze vorm van geloven zozeer herkent, dat je je er meteen thuis voelt ... En wat een geluk als je in zo’n gemeenschap ook als emeritus-priester nog enkele taken mag verrichten, zoals af en toe mee voorgaan in vieringen, deelnemen aan geloofsgesprekken en meedenken over de toekomst. Kortom: wat een geluk om in zo’n gemeenschap een thuis te vinden groter dan je eigen huis.

Bereikbaarheid

Ik ben ev. bereikbaar via het parochiesecretariaat.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )