Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Het lijkt erop dat de kerk - zeker in de stad - steeds meer een randverschijnsel wordt. Toch bestaan er nog op veel plaatsen levendige geloofsgemeenschappen. De lokale kerken worden in de huidige tijd echter voor heel wat uitdagingen geplaatst. De bijdragen in deze bundel reflecteren kritisch op centrale thema's die in parochies en gemeenten vaak aanleiding geven tot discussie: de organisatiestructuur, de oecumene, de vormgeving in de liturgie, de rollen van pastores en vrijwilligers, de drijfveren en de moeilijkheden voor pastorale zorg, de betrokkenheid - of precies het gebrek daaraan - van specifieke groepen zoals jongeren en allochtone christenen, de verhouding tot de kerkelijke overheid, de inzet van 'sociaal kapitaal' en de spiritualiteit van de gemeenschap. De auteurs van deze bundel beschrijven de huidige pastorale situatie met grote nuchterheid. Kritisch en analytisch. Maar tegelijkertijd in de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van vitale geloofsgemeenschappen in Nederland.

Dit boek kwam tot stand ter gelegenheid van het afscheid van pastor Theo van Grunsven die dertig jaar werkzaam was in de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Auteurs: Carl Sterkens & Joska van der Meer (red.)

DAMON Uitgeverij Budel. Met dank voor de tekst.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )