Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen

prinksterkleurGekscherend zeiden wij, aan het begin van deze bijzondere periode, in het pastoraal team tegen elkaar ‘Misschien vieren wij dit jaar met Pinksteren gelijktijdig wel het Pasen van de Heer’. Toen wisten wij echter nog niet dat het langer zou gaan duren. En al worden er op het moment van schrijven van deze brief ter bemoediging voorzichtig stapjes gezet, toch blijven de mogelijkheden voor een persoonlijk gesprek of bezoek nog beperkt. Laat staan dat we weer samen de heilige Mis kunnen vieren op zaterdag of zondag in de kerk die ons zo vertrouwd is. Dit alles doet iets met ons mensen want we willen zo graag maar we mogen het nog niet. Dat is eerlijk gezegd best wel moeilijk voor ons…

Wij missen onze dierbaren, familie en vrienden met wie we zo graag eens lekker bijpraten, een verjaardag willen vieren of samen koffie te drinken na de heilige Mis. Ook hebben verschillende mensen in deze tijd de gezegende leeftijd van negentig jaar of ouder bereikt. En dat mag gevierd worden! Maar ook dat is (nog) niet mogelijk helaas. Laten we echter hoopvol blijven, want van uitstel komt in de regel geen afstel. En natuurlijk missen we tot slot onze vrijheid om de dingen te doen die we zo gewoon zijn te doen.

Daarentegen worden er heel veel mooie en bijzondere initiatieven ontplooit in onze samenleving, dichtbij en veraf. En deze vervullen onze harten van een grote dankbaarheid en respect. Er zijn heel veel mensen voor de zieke, de oudere en de gezonde mensen in de weer! Wellicht hebt u dat zelf ondervonden door een onverwacht bloemetje dat werd bezorgd, een kaartje dat voor u werd afgegeven of een simpel berichtje met de woorden ‘Ik of wij houd(en) van jou’. Laten we niet vergeten dat onze samenleving gestoeld is op een hoopvol geloof: ‘Jezus leeft’.

De maand mei is traditioneel de tijd waarin Maria, de moeder van Jezus een bijzonder plekje heeft in onze gemeenschap. We bezoeken dan een kapelletje om een kaars aan te steken of wij bidden de Rozenkrans. Ook gaan sommigen van ons op bedevaart. Dit jaar lukt dit door de omstandigheden niet en moeten we het dicht bij of in huis zoeken. Dat doet echter niets af aan deze mooie devotie. Laten wij dan ook aan Maria vragen om ons te ondersteunen in deze tijd, om haar mantel om ons heen te slaan zodat wij met vertrouwen op weg blijven gaan. Zij is niet voor niets de ‘Moeder van de hoop’.

Wij denken aan, bidden voor u en hopen weer snel te ontmoeten ...

pastoor Jacques Grubben pr.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )