Auteur: Tomáš Halík
Uitgeverij: Boekencentrum (2018)

‘Mijn God is de gewonde God’. Over niet zien en toch geloven. 

Raak de wonden aan van Tomáš Halík bevat veertien theologisch-filosofische essays over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristische commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester en hoogleraar neemt het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt..

Tomáš Halík is een Tsjechische rooms-katholieke priester, filosoof en theoloog. Hij is professor in Sociologie aan de Karelsuniversiteit in Praag, predikant van de Academische Parochie door de Sint-Salvatorkerk in Praag en president van de Tsjechische christelijke academie.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )