Auteur: Anselm Grün
Uitgeverij: Vbk Medium (2002)

‘De hemel begint in jezelf’, de wijsheid van de woestijnvaders voor mensen van vandaag

De spiritualiteit van de vroegchristelijke monniken uit de vierde tot zevende eeuw is uit het leven gegrepen. Hun geestelijke ervaringen beantwoorden aan onze behoefte aan een spiritualiteit die niet in de eerste plaats de blik naar de hemel richt, maar “die begint bij onszelf en onze eigen hartstochten” (Grün).
De schrijver slaagt er meesterlijk in deze verborgen bron van oorspronkelijk christendom te laten opborrelen voor mensen van vandaag.

Anselm Grün, geboren in 1945, theoloog en benedictijn in Münsterschwarzach, studeerde naast theologie en filosofie ook bedrijfseconomie. Hij begeleidt meditatiecursussen en retraites en geeft cursussen voor jongeren. Hij is internationaal bekend om zijn publicaties over geloof en hedendaagse spiritualiteit.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )