Auteur: Ylva Eggehorn
Uitgeverij: Ten Have (2005)

‘Verantwoordelijk voor God: denken en doen van Etty Hillesum & Dietrich Bonhoeffer’.

Etty Hillesum meldde zich vrijwillig voor een concentratiekamp, Dietrich Bonhoeffer verruilde het veilige Amerika voor Duitsland - een dictatuur in oorlog.
Waarom maakten zij deze keuzes? Ze waren gewone mensen, met hun eigen zwakheden en problemen, en genoten met volle teugen van het leven. Het bijzondere van deze twee is dat ze uiteindelijk een levenshouding vonden van mondigheid en verantwoordelijkheid. Die levenshouding werd gevoed door overgave, door een innige relatie met God.
De twee hebben elkaar nooit ontmoet en waarschijnlijk wisten ze niet van eikaars bestaan af. Maar onafhankelijk van elkaar ontwikkelden ze vergelijkbare ideeën. Beiden zagen ervan af te vluchten en zichzelf in veiligheid te brengen; ze gingen de strijd aan.
Verantwoordelijk voor God gaat over de ideeën en levensgeschiedenissen van deze twee inspirerende mensen. Ylva Eggehorn weet hun ideeën te vertalen naar de wereld van de 21ste eeuw.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )