Auteur: Dietrich Bonhoeffer
Uitgeverij: Groen (2020)

‘Bidden met de Psalmen' van de befaamde Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer’ (1906-1945).

Bonhoeffer is als theoloog heel bekend geworden. Bidden met de Psalmen laat ons een andere kant van Bonhoeffer zien. In dit boek gaat hij uitvoering in op de bede 'Heer, leer ons bidden'. Hij doet dit aan de hand van de Psalmen, waarin hij verschillende gebedsonderwerpen onderkent, zoals de schepping, de wet, de Messias, de kerk en het lijden. Inclusief korte biografie van Bonhoeffer, geschreven door Eberhard Bethge.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )