Auteur: Gerrit Immink
Uitgeverij: Boekencentrum Uitgevers (2016)

Bidden is de meest vitale geloofspraktijk, vindt Gerrit Immink. In onze seculiere tijd is God voor veel mensen nietszeggend geworden.

Toch roepen gelovigen hem hartstochtelijk aan en beleven ze de nabijheid van God. Wat doet bidden met ons mensen? Welke rol speelt het gebed in het Oude en Nieuwe Testament? En spreekt God nog steeds?

In dit belangwekkende boek gaat Immink uitgebreid in op het menselijk besef van Gods tegenwoordigheid en op de verschillende manieren waarop God blijk kan geven van zijn aanwezigheid en kracht. Het boek is geschreven in de overtuiging dat bidden je goed doet.

 Prof. Dr. F.G. Immink is emeritus hoogleraar Praktische Theologie van de Protestantse Theologische Universiteit.

 

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )