v-5.jpg

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God wij willen U zien.

Overweging bij oecumenische oudejaarsviering 2017

Alles begint bij God! Het licht, de liefde, de vrede, de barmhartigheid, de genade, het begint nooit bij ons maar bij God ...

Geef mij adem, stem, handen en een hart zodat ik mensen kan verlichten en ze behoedzaam dragen.

“Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet.”

Overwegingen over het verleden, heden en toekomst van de Ontmoetingskerk.

Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een baan voor onze God.

...was van u af wat niet goed gegaan is, of wat u niet goed gedaan heeft en begin opnieuw.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )