v-6.jpg
Lezingen: Joh 21:1-19
Dodenherdenking

Hij tilde hen op uit de vergetelheid van de dood, en deed hen in herinnering voortleven...

Lezingen: Jesaja 55:1,8-11; Lucas 24:1-13
Pasen

Wie in die duisternis durft te kijken, ziet meer. Die ziet ook het licht eromheen.. 

Wat Jezus mee wilde geven bij zijn laatste avondmaal is gebeurd. 

Palmpasen

Voor Jezus is het kleine aantal belangrijk. Hij heeft oog voor de individuele mens.. 

Lezingen: Joh 4:4-15,27-30; Psalm 34; Joh 4:5-42
Uitzwaai-viering van Jeanne Rens

Het voeren van een goed gesprek staat aan de basis van ons begrip voor elkaar

Lezingen: Deuteronomium 26:4-10; Lucas 4:1-13

Wie verwacht te worden wie zij/hij is zonder slag of stoot, zonder verwondingen – die leeft niet echt.

Lezingen: Psalm 37:1–11,39-40; Matteüs 5:1-12
6e Zondag na Epifanie

Je blijft er mee bezig. Steeds weer vraag je jezelf af: hoe zijn ze bedoeld?

Lezingen: Jeremia 17:5-8; Lucas 6:17,20-26

Rijken genoeg op deze wereld, maar wat doen we voor de armen?

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )