v-3.jpg
Lezingen: 1 Kon 17:10-16; Marcus12:38-44

De offerkist van de kerk en armoede schuurt al eeuwen ...

Lezingen: Jesaja 29:18-14; Mc 10:32-45

Aan ons, om met vallen en opstaan de alternatieve weg van het dienen te bewandelen ...

Lezingen: Mattheus 22:34-40
Eerste zondagviering

Het zal altijd wel een zoeken blijven om de balans te vinden ....

Lezingen: Wijsheid 2:12, 17-20; Mc. 9:30-37

De weg van het geloof vraagt om een ommekeer, een perspectiefwisseling.

Lezingen: Jesaja 50:5-9a; Marcus 8:27-35

... een vierkant vel met 16 vakjes en daarin 16 verschillende afbeeldingen van Jezus.

Lezingen: Marcus 7, 31-37

Overweging bij het sacrament van bemoediging.

Het functioneren van leiders staat in de belangstelling. En dat is misschien niet zo gek.

Moeite doen. Niet denken dat je het eigenlijk wel weet. Luisteren.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )