v-5.jpg

... als het zaadje van Gods liefde ook in ons is geplant.

Kies je ervoor om niet langer die zware graankorrels op je rug mee te torsen?

Steeds worden we voor de keuze gesteld te kiezen tussen goed en kwaad, tussen licht en donker ...

Om aan ons te vragen wat er nu werkelijk toe doet.

Hoe zit dat met ziekte en genezing in de bijbel?

en wie weet waar God nu roept en waar mensen zeggen: “Ik ben er!”

Hebben we dan de moed om ons te laten jonassen?

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God wij willen U zien.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )