v-4.jpg
Lezingen: Jesaja 8:23b-9,3; Matteüs 4:12-23
Jongerentheaterweekend

Jezus zegt, ’Maak een plan, anders komt het er niet van.’ Een verstandig advies aan ons allemaal.

Lezingen: esaja 49:3,5-6; Johannes 1:29-34

Ik denk dat ik net als u, regelmatig op zoek ben naar sporen van God.

Lezingen: Jes. 52:1-4,6-7; Mt. 3:13-17

Hij zei: 'Als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken.’

Lezingen: Jesaja 61:10; 62:3; Lucas:25-40

Kunnen wij onze plek in de schil rond het geboorteverhaal ontdekken?

Even kunnen we hier, thuis, in de wereld, een glimp opvangen van een wonder. Over hoe God onder ons is, voor U, jou en mij.

Lezingen: Jesaja 35:1-6a,10; Mattheüs 11:1-11

... hier is het, dat Koninkrijk, we kunnen het nu al laten zien in ons doen en laten..

Lezingen: 2 Samuël; Lucas 23:35-43

Wie ben ik, als leider van mijn eigen dagelijkse leven. Wat voor leiderschap vertoon je naar de mensen om je heen ...

Lezingen: Maleachi 3:19-20a; Lucas 21: 5-19

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken voor een betere tijd en een nieuwe moraal.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )