v-7.jpg

Gods toekomst wordt graag neergezet als een bruiloftsmaal, een feestelijke maaltijd.

Het vraagt een bewuste inzet om je als gelovige staande te houden.

Gods Woord is uitgangspunt, maar bij God zijn, net als bij de schepping, woord en daad één.

Mediorenkoor. Samen brengen ze zo hun geloof, wat hen bezielt tot uiting.

... met zangers van het eerste en het laatste uur, waar mensen omzien naar elkaar

Aan jou de keuze wat je doet ... opstoken of uitdoven ...

Dit weekend is het ziekenzondag en vieren we hier in de kerk het sacrament van bemoediging.

Als ik langs een Mariabeeld loop denk ik: Wat mooi, die oervrede, het accepteren van het leven zoals het komt ...

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )