v-3.jpg

Woord van welkom

Hartelijk welkom u allen in deze viering.
We hebben ze de afgelopen dagen weer voorbij zien trekken. Of hoorde u er zelf ook bij? De dappere lopers van de 4 daagse. Ieder jaar is het weer een hele happening, met veel gezelligheid en plezier en met bloed, zweet en blaren. De meeste van ons waren, vermoed ik de supporters langs de kant van de weg.
Ik ben elk jaar weer verbaasd over de grote horde mensen die voorbij lopen. Het lijkt wel een grote kudde, zo allemaal achter elkaar aan.
Soms weet men niet waar men is en waar men heengaat, en hoe ver ze nog moeten lopen. Maar het zijn geen dolende schapen zonder herder, zoals we vandaag in de lezingen horen. Want vele herders zitten langs de kant van de weg, met fris water, versnaperingen, rustplaatsen met stoelen in de schaduw en bemoedigende en opbeurende woorden. Of ze staan bij het eindpunt om de vermoeide wandelaars op te halen en veilig thuis te brengen ...
Ieder voelt heel goed aan wat de ander nodig heeft aan begeleiding en ondersteuning. En we staan er allemaal spontaan voor klaar.
Moge het een oefening zijn voor al die andere dagen van het jaar als we elkaar nodig hebben.

Overweging

Lezingen: Jeremia 23:1-6; Mc 6:30–34

Is het u ook opgevallen dat wanneer je de krant of tijdschriften openslaat er regelmatig advertenties in staan over allerlei leiderschapstrainingen? Cursussen voor management, coachingstrajecten, spiritueelleiderschap. Ze zijn er in soorten en maten. Het functioneren van leiders staat in de belangstelling. En dat is misschien niet zo gek.

Als we op het wereldtoneel kijken naar de grote leiders als Trump en Poetin, dan mogen we regelmatig de wenkbrauwen fronsen als het gaat om betrouwbaarheid.
In eigen land zijn er ministers of kamerleden die uitspraken doen over mensen en groepen in onze samenleving  die ronduit kwetsend zijn. Uit hun formuleringen blijkt dat ze eigenlijk niet weten wat er in de samenleving leeft.

Als we in de bijbel op zoek gaan naar de ideale leiderschapsstijl dan komen we al snel bij het beeld van de goede herder. De herder is een rijk beeld dat in het oude en in het nieuwe testament wordt gebruikt om zowel het handelen van God als het handelen van religieuze leiders te beschrijven.

De profeet Jeremia klaagt de leiders van die dagen aan. De politieke als de religieuze leiders worden langs de herderlijke meetlat gelegd. Hun kwaliteiten worden beoordeeld, met name als het gaat om hun verantwoordelijkheidsbesef voor de kudde. Een goede herder zorgt ervoor dat een volk niet verstrooid raakt over de wereld. Dat mensen niet verloren lopen, angstig of bang zijn en op de vlucht moeten slaan. Gods herderlijk handelen openbaart zich als het bijeen brengen van mensen, geborgenheid bieden, zorgdragen voor een alomvattend welzijn zowel voor het volk als geheel als voor ieder afzonderlijk.
Om met de woorden van Jeremia te spreken: De Heer is onze gerechtigheid.

Met het beeld van ‘schapen zonder herder’ eindigt de evangelielezing van Marcus vandaag. Een beeld dat een gevoel op roept van verlatenheid. Ontheemd zijn.
In Jezus dagen ontbrak het aan werkelijke leiders. Er waren vele twisten, vijandigheden zelfs tussen Farizeeën en Saduceeën, Zeloten en Essenen. Nep-nieuws zal er ook al zijn geweest. Grote groepen mensen werden politiek en religieus onmondig gemaakt en tegen elkaar uitgespeeld. Met zoveel verschillende groepen kunnen we zeggen dat de multiculturele en multireligieuze samenleving toen ook al bestond. En dat vraagt om leiderschap dat in staat is om verschillen te overbruggen, om mensen bij elkaar te brengen, om verdraagzaamheid en respect voor ieders eigenheid uit te stralen.
Jezus stelde daarin een voorbeeld. Hij laat de mensen niet aan hun lot over. Hij gaat met hen in gesprek en verkondigt zijn boodschap over vrede en liefde. Dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, hoe verschillend we ook zijn. Daarin zit juist de kracht en de uitdaging om respectvol met elkaar samen te leven.

Afgelopen week was het de 100ste geboorte dag van Nelson Mandela. In een documentaire zag ik een groots staatsman die uitgegroeid is tot symbool van verdraagzaamheid en verzoening. Een man met grote idealen voor gelijkheid en gerechtigheid. En hoe hij dat ook in de alle daagse contacten voorleefde.
Ieder kan in zijn eigen situatie het verschil maken en afstanden overbruggen. Zo zei hij: “Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings.”  Armoede is niet een ongeluk, net als slavernij en apartheid. Het is door mensen gemaakt en kan door menselijk handelen worden opgeheven. En zo voegde hij er aan toe: “echte leiders moeten bereid zijn om alles op te offeren voor de vrijheid van hun volk”.

Het bijbelse beeld van de goede Herder nodigt uit om na te denken over ons eigen herderlijk handelen binnen onze  gemeenschap. Inspirerende voorbeelden kunnen daarbij helpen. Evenals de contrastervaringen met leiders die laten zien hoe het niet moet. We zijn niet alleen schapen, als Godsvolk onderweg. We zijn ook herders. Mensen die verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van anderen, vanuit ons gelovig vertrouwen dat “De Heer is onze gerechtigheid”.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )