v-2.jpg
Lezingen: Jesaja 9:1-6; Lucas 2:1-14
Kerstmis

Geloof je in God?
Ja? Nee? Of: Weet niet.

Ga je naar de kerk?
Ja, Nee. Of: Soms.

Regelmatig verschijnen er onderzoeken in Nederland naar kerkbezoek en religiositeit. Meten is weten. De aantallen laten zien dat het allemaal minder wordt.
De rol van de kerk in de samenleving wordt kleiner. Maar neemt daarmee ook onze religiositeit af?
Veel is volgens mij niet te meten als het gaat om ons zoeken naar zin, als het gaat om ons verlangen naar licht, uitzicht of toekomst. Woorden en gedachten van geloof en vertrouwen of verwondering zijn niet in getallen uit te drukken. Deze dagen rondom kerst, zijn juist de dagen van de grote vragen.

Toeval of niet, uit een onderzoek van de EO rondom het programma de grootste bijbel van Nederland bleek, dat het kerstverhaal het populairste bijbelverhaal is voor jong en oud. Hoe komt dat? vraag ik me af. Heeft het te maken met de romantiek, de idyllische sfeer die rondom dit verhaal is gecreëerd? Een klein kind, geboren in een stal, waar we een lieflijk tafereel van maken.
Of heeft het toch meer te maken met onze verwondering, met ons verlangen naar hoop en licht. Raakt dit verhaal aan de diepere lagen in onszelf? Aan het twijfelachtig weten dat er meer is tussen hemel en aarde? Aan de grote vragen van ons bestaan?

Wanneer het kerstverhaal van romantiek en idylle wordt ontdaan, rest ons een verhaal over een keizer die wil heersen, over mensen massaal onderweg om zich te laten registreren. De keizer wil weten hoeveel onderdanen hij heeft. Meten is weten.
Het gaat over herders in het veld die niet mee tellen, en gewoon ‘thuis’ kunnen blijven.
Het gaat over een man en een vrouw met een kind, voor wie geen plaats is in de volle herberg.
Over vreemdelingen uit een ver land met bijzondere gaven.
Het is een verhaal over duisternis, onderdrukking, uitsluiting en dreiging.

Maar het is ook het verhaal dat mensen oproept de moed niet te verliezen. Dat er licht doorbreekt als alles duister is. Het verhaal over de geboorte van een goddelijk kind met een boodschap van vrede en bij wie iedereen meetelt. Een boodschap van redding voor de wereld, wanneer er oog is voor het kleine en kwetsbare.

Vele honderden jaren eerder had de profeet Jesaja al een visioen. Een volk dat in het duister rond dwaalt ziet een helder licht. Het juk dat op de schouders drukt, de stok die hen slaat, worden verbrijzeld. Want een kind is ons geboren!
Het goddelijk licht breekt door. Onstuitbaar. Er is toekomst. Er is licht. Een wonder!

Het goddelijk licht gaat aan de schepping vooraf. “Voordat God de mens maakt, moet het licht zijn. Niet het licht van de zon, dat komt pas later. Maar licht als voorwaarde voor leven, als tegenstelling van alles wat met duisternis en dood te maken heeft”

In het glas-en-loodraam van Ted Felen is het prachtig vormgegeven. De kosmos, de ruimte, de aarde, de zon, de maan, de sterren ontelbaar. Het is het wonder van de samenhang der elementen. Krachten die elkaar in balans houden en tot een eenheid maken. Kleuren die schijnen.
Zelf zegt Felen: “Mijn geloof is de verwondering, over alles wat niet te vatten is, de natuur, de kosmos. Alles wat niet door mensenhanden wordt gestuurd, maar gewoon gebeurt, daar verwonder ik mij over”. Verwondering als antwoord op de grote vragen.

Maar de schepping wordt bedreigd. We kennen de verhalen over het klimaat, CO2 uitstoot, de onwil van wereldleiders om andere politieke en economische keuzes te maken. En dan, bij het slot van de klimaattop in Katowice, is het een jong meisje Greta Thunberg die indruk maakt. Ze zegt: je bent nooit te klein om het verschil te maken. Ze roept de leiders op de aarde niet op te offeren voor het luxe leven van een handje vol rijken, Ze vraagt om moed tot ommekeer omdat ze droomt van een toekomst voor zichzelf en wie weet haar kinderen. Zij stelt de grote vragen over het leven, over de aarde en de mensen die haar bewonen en hun toekomst.

Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar.
In het donker van deze nacht, komt God naar ons toe.
Als een kind, klein en kwetsbaar ...
God’s licht,
buiten in het veld, bij herders niet in tel,
in het leven van alle dag.
Licht van leven, niet te tellen, niet te meten,
maar we mogen het ervaren als we open staan voor verwondering,
voor de verhalen van oude en nieuwe profeten.
Dat er Licht mag zijn, overal waar het donker is!

Zalig Kerstfeest!

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )