v-4.jpg
Lezingen: Nehemia 8:2-4a,5-6,8-10; Lucas 1:1-4,4:14-21

Kent u het Wilhelmus nog?
Stel je voor dat het jarenlang verboden was, en dan na de bevrijding mag het weer – en iedereen zingt het weer mee.
Of stel je voor dat je al jarenlang geen Paasfeest meer viert. Vanwege onderdrukking van het christendom, of simpelweg omdat het langzamerhand geen betekenis meer had, en zonder erg weggegleden is uit onze cultuur en gewoontes. En dan ineens, om wat voor reden ook, wordt het weer uitbundig gevierd en doe je weer mee.
Misschien was het zoiets, wat in de tijd van Ezra gebeurde, en waarvan de eerste lezing verhaalt. De wet van Mozes, het eerste deel van de joodse bijbel, was in vergetelheid geraakt. Door oorlog en ballingschap, de verstrooiing van de stammen. En nu leest Ezra dat weer voor – hij is een nieuwe Mozes. Het Woord van God kan weer klinken. Wat een feest! En de mensen herkennen het, en dan voelen ze ook wat ze al die jaren hebben gemist. Ze barsten in tranen uit.
De woorden van God raken een gevoelige snaar. Na alle woorden van overheid en werkgevers over veiligheid en werk, over inkomen en uitgaven, na al die jaren van managers-taal, klinken er nu woorden die het hart raken.

Ook in het evangelie gebeurt er iets spannends. Het is sabbat: dienst in de synagoge. Onder het geroezemoes voltrekt zich de eeuwenoude liturgie: gebed en gesprek gaan door elkaar heen. Als je wat te zeggen hebt, dan mag je niet zwijgen. Iedereen die zijn Bar Mitswa heeft gedaan, kan uit de Bijbel lezen, de preek houden. Wie zal het vandaag doen?
Jezus is een tijd weggeweest, in de woestijn. Nu is hij terug, en er wordt van alles over Hem verteld. Zou het waar zijn, is hij veranderd? Jezus staat op en neemt de boekrol aan. Het is alsof Lucas de spanning aangeeft door het verhaal te rekken, als een vertraagde film. Het boek aangegeven krijgen, het openen, de tekst vinden, het boek sluiten, het teruggeven aan de dienaar, beginnen te spreken. De werkwoorden rollen over elkaar heen. Alle ogen zijn op Hem gericht. Wat gaat Hij nu zeggen?

Jezus leest Jesaja 61. Een bekend en geliefd Bijbelgedeelte. Het gaat over goed nieuws voor armen en slaven. Het grote uur van God is aangebroken. Schulden worden kwijtgescholden, de slavernij wordt ongedaan gemaakt, Israël zal weer vrij zijn.
Ja, die woorden kennen ze. Mooie woorden, maar ze zijn nog steeds geen werkelijkheid. Dan gaat Jezus uitleg geven. Hij begint te spreken:
‘Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld’. Het Schriftwoord dat je hóórt, dat je tot je door laat dringen, dat je in je opneemt, zodat het kan gaan werken in jou, in je hart en hoofd en daden: dat woord gaat in vervulling. M.a.w.: als je ernst maakt met deze woorden dan is dat grote moment nu aangebroken. Heden.
Dat is een typisch Lucas-woord. Heden. Midden in een tijd die gonst van de voorspellingen, van angsten en verwachtingen: morgen, overmorgen, er gaat iets gebeuren. Heils- én onheilsverwachtingen. Maar Lucas zegt: heden. Hier en nu. In jou en in mij. Hoe?
Jezus laat het zien. Hij doet het gewoon, dat woord van God. Niet later, maar heden, nu. En Jesaia 61 is zijn programma: voor armen de blijde boodschap, voor gevangenen vrijlating, voor blinden dat zij zullen zien, voor verdrukten vrijheid, voor allen die zuchten onder schulden een genadejaar – dat je opnieuw mag beginnen.

Waar Jezus komt gebeurt het: vrede en vrijheid van God voor alle mensen, voor heel de schepping. Jezus heft de tegenstelling op tussen arm en rijk, ziek en gezond, jong en oud, slecht en braaf. Voor Hem zijn we allemaal kinderen van één en dezelfde Vader, die zijn zon laat schijnen over alle mensen, zonder onderscheid.
Jezus doet het gewoon. Wat het ook kost. Hoe kan dat?
“De Geest des Heren is over mij gekomen”, zegt Hij.

Als die Geest je raakt en in je werkt; als je het Woord van God tot je door laat dringen, in je opneemt, zodat het gaat werken in jou, in je hart en hoofd en daden, dan gaat dat woord in vervulling. Dan zoek je naar woorden van waarde, die het hart raken, dan werk je aan vrede, gerechtigheid, een andere wereld. Dan verwacht je dat niet van anderen, van politiek of gele hesjes of wie ook. Dan maak je het zelf waar, nu, heden.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )