v-6.jpg
Lezingen: Jesaja 62:1-5, Johannes 2:1-12

Stel dat er vannacht een wonder gebeurt. Wat zal er dan morgen anders zijn? Een prikkelende vraag!

Stel dat er vannacht een wonder gebeurt, wat is er dan morgen anders. Ik denk dat we allemaal wel wensen en verlangens hebben, omdat we moeilijke situatie het hoofd moeten bieden die we liever anders zouden zien.
We hebben niet alles in de hand; zeker als het gaat over onze gezondheid, ziek-zijn of kwalen waar we aan lijden.

Eens werd deze wondervraag gesteld aan een vrouw die worstelde met haar verslaving. Stel dat er vannacht een wonder gebeurt. En ze zei: dan zal ik morgenvroeg ontbijt maken voor mijn dochtertje en vlecht ik haar haren voor ze naar school gaat. Deze droom, dit visioen was het begin van een belangrijke verandering in haar leven. We kunnen onze dromen soms een handje helpen! We kunnen er aan meewerken dat wonderen bestaan.

Jesaja heeft ook een prachtig visioen, een droom over het herstel van Jeruzalem. De verwoeste stad en het verlaten land komen tot bloei. In Sion zal alleen gerechtigheid heersen, Gods’ licht zal er stralen als de zon. En dat gaat niet vanzelf, maar het is mogelijk als de mensen zich weer gaan verbinden met God en met elkaar, als lichtend voorbeeld voor gerechtigheid in de wereld. Jesaja gebruikt hiervoor het beeld van het huwelijk, waarin mensen geluk en liefde vinden en een verbond aangaan voor het leven. Het is een metafoor voor de liefdesband tussen God en mensen.

Het verhaal van de bruiloft in Kana sluit hierbij aan. Twee mensen die samen met vele gasten hun verbintenis vieren. Maar er gebeurt veel meer. Hier begint Jezus zijn openbaar optreden na zijn doop in de Jordaan en de roeping van de eerste leerlingen. Voorzichtig zoekt hij zijn weg, al denkt hij dat zijn tijd nog niet is gekomen. Maria geeft hem daartoe een extra zetje in de goede richting. Zij heeft vertrouwen in haar zoon en zegt tegen de dienaren: Doe maar wat Hij jullie zegt! We hebben allemaal wel eens een extra zetje nodig! Of dat een ander tegen je zegt, doe maar, je kunt het, begin er maar aan!

Dankzij Maria zet Jezus deze stap, Hij treedt naar voren en gaat staan voor wie hij is en waartoe Hij is geroepen.

Onze aandacht wordt getrokken door het wonder van water en wijn. Het zal je maar gebeuren dat de drank op is tijdens je feestje! Dan kun je wel een wonder gebruiken.
Maar zo eenvoudig is het niet dat Jezus slechts uit volle vaten water wijn tovert. De setting van de bruiloft krijgt een diepere betekenis dan zomaar een familiefeestje. Tot dan hadden de gasten waarschijnlijk ook best aardige wijn gedronken, maar als Jezus in actie komt wordt alles anders, wordt het beter. Het zijn de dienaren, zij die niet aanzitten aan de feestelijke tafels, die het als eerste in de gaten hebben.
In deze goede wijn schenkt Jezus zichzelf aan de mensen. Hij schenkt zich als Zoon van God, in alle kwetsbaarheid. Hij nodigt de mensen uit zich te verbinden met zijn goddelijke opdracht. Hij vraagt ons als het ware ten huwelijk om met hem een verbond te sluiten, een liefdesband waarin het goddelijke zichtbaar wordt.
De wijn die Jezus is, heeft de kracht om ons te transformeren tot mensen die God toebehoren. Nemen we dat aanzoek aan? En wat zal dat betekenen, voor wie we zijn en wat we doen? Verlangen we er naar om als goede en krachtige wijn te zijn en een verschil te maken? Of vergaat het ons, zoals in het verhaal over de bruiloft ergens in China:

Ergens in China werd er een bruiloft gevierd. Het bruidspaar wilde veel mensen op hun feest. Maar het koppel was arm. Dus vroeg het aan elke genodigde: 'Breng een fles wijn mee. Bij de ingang zal een groot vat staan waarin je jouw fles kunt leeggieten.' Alle genodigden deden dat. Het feest begon. De bedienden liepen naar het grote vat, schepten er volle kruiken uit en schonken de glazen vol. Groot was de verwondering van de genodigden toen ze merkten dat ze water dronken. Want iedereen had gedacht: 'Niemand zal die ene fles water die ik erbij doe, bemerken of proeven.' ( © C. Leterme )

De uitnodiging van Jezus aannemen en deelnemen aan de zijn maaltijd van brood en wijn, vraagt om het beste van onszelf te geven. Om zo te delen in het verbond van God met mensen, om licht en liefde te zijn. En in God's naam bij te dragen aan een kleurrijke wereld die is als het nieuwe Jeruzalem, een lichtend voorbeeld van gerechtigheid. Wij kunnen wonderen verrichten, als we ons verbinden met God en met elkaar. En goede wijn zijn voor elkaar!

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )