v-3.jpg
Lezingen: Jesaja 8:23b-9,3; Matteüs 4:12-23
Jongerentheaterweekend

Het is al een tijdje geleden dat ik in de schoolbanken zat en de leraar bij het klassikaal voorlezen zei: stop, opnieuw beginnen. Dat gebeurde als je een fout in het voorlezen had gemaakt. Je kon gewoon opnieuw beginnen.
Naarmate je ouder wordt, vergeet je die vraag te stellen: zal ik gewoon op-nieuw beginnen? Of is het geen vergeten en meer dat je in je achterhoofd allerlei consequenties bedenkt, die je moeilijk vindt.

Uitdagend dus dat de jongeren van het theaterweekend het verhaal over de ark van Noach dit weekend centraal zetten. Als inspiratie voor deze vraag én ik ben benieuwd naar hun antwoorden. Wij lezen vandaag het spannende verhaal van Jesus, de mensenvisser.
Het opvallende is dat Matteüs een beetje begint met Jesaja’s woorden vrij te interpreteren. Beide vertellen over hoe je als mens én mensheid in het donker kunt wandelen, zelfs als het zonnetje vrolijk schijnt. De schrijvers willen ons let-terlijk en figuurlijk, wakker schudden.

Iedereen maakt wel eens donkere tijden mee. Dat je niet meer ziet, hoe je problemen of verdriet te boven moet komen.
Tevens, denkt Jesus, dat we verblind kunnen worden door de verkeerde dingen, dat je niet meer in het Licht van Gods Liefde bezig bent.
Die “verkeerde dingen” in de tijd van Jesus, zijn goed vergelijkbaar met nu.
Bedreiging van buitenlandse mogendheden of allerlei soorten machthebbers bij bedrijven, overheden, religies, dichtbij of verder weg. Er is een groeiende kloof tussen mensen die weinig hebben en the happy few, die uiterst luxe leeft. Van instituties die toegang hebben tot heel persoonlijke informatie, die eigenlijk alleen van ieder privé hoort te zijn. En mensen die anderen kleineren, in een hokje duwen of buiten de samenleving zetten, omdat ze anders zijn dan wat gemiddeld toen en nu ‘gewoon’ wordt gevonden. Al die duisternis is er ook nu.

Hoe kunnen we toch de vraag durven stellen: kun je gewoon opnieuw beginnen? Ja ik denk van wel. Niet alle grote problemen kun je in je eentje aanpakken. Hoewel een meisje dat Gretha heet, laat zien dat je soms mensenmassa’s in beweging kunt krijgen voor het goede doel. Je kunt dichtbij ook beginnen, door elke dag een vriendelijk woord of blik te geven aan een on/bekende die je tegen komt. Zodat je in de ark van het leven, steeds je medemens blijft zien. In welk hokje van de ark je ook past, het gaat om elkaar echt ontmoeten op het bovendek van de wereld, hier in Europa, Nederland, Nijmegen en Dukenburg. Per slot is het een kunst om door die woelige wateren van het leven heen te varen. Mooi om dat vooral te doen met medemensen die omzien, als ware we vissers, naar elkaar, zoals Jesus.
Gewoon opnieuw beginnen dus? Hoe kan dat voor de grotere zorgen? Bv rond het klimaat? Misschien kunnen we thuis bedenken wat behulpzaam is om bv. grondstoffen te hergebruiken, in plaats van op te maken. Door het te laten repareren hier in het repair café. Groenten te eten van kwekers om de hoek en met het seizoen mee te leven. Zo voorkomen we hopelijk een situatie van: na ons de zondvloed.

De kinderen uit het kinderkoor zingen in hun lied: Jezus zegt, ’Maak een plan, anders komt het er niet van.’ Een verstandig advies aan ons allemaal. Het is namelijk niet vanzelfsprekend: gewoon opnieuw te beginnen.
Jesus plan begon met ons aan te spreken. Ooit hebben we zijn oproep verstaan. Bv. via onze ouders, die ons de eerste bijbel verhalen voorgelezen hebben. Jesus koos volgers uit, die niet geleerd of machtig waren. Het zijn gewone werkmensen, zo maar op straat of langs het water. Hij vroeg ze niet te oordelen of een scheiding te maken tussen goeden en slechten. Hij verenigt mensen, om ons te redden van zinloosheid en vervreemding.
Dit verhaal van Jezus vraagt, jezelf los te maken van alles wat je tegen een ander opzet. Het roept op tot bevrijdende verbondenheid en gemeenschap.

Het helpt om te oefenen in de kleine dingen van de dag, voor je aan de grote dingen van het leven weer begint. Nu is een plan maken 1 ding, het doen is stap 2. Voor sommige geeft dat houvast, terwijl voor anderen het moeilijker is of veel energie vraagt.
Ik denk dat je klein kunt beginnen om Jesus oproep waar te kunnen maken. Misschien doe je het al, elke ochtend even stil staan bij de dag: wat ga ik vandaag doen? En hoe ga ik antwoord geven op Jesus vraag?
Dat even stil staan aan het begin van de dag, kan via een meditatie, een gebed of onder de douche, op de fiets op weg naar school of het werk. Iets dat past in je dagelijkse levensritme.
We doen het hier ook samen. Door in dit wekelijkse uur stil te staan bij de vraag, waar je opnieuw kunt beginnen. Een nieuwe baan, een nieuwe school, nieuwe klus als vrijwilliger hier in de kerk of wijk. Een nieuwe stap naar iemand die misschien eenzaam is en jouw luisterend oor nodig heeft. Als vluchteling afstappen op iemand die hopelijk je taalmaatje hier in Dukenburg wil worden. Of simpel je boodschappen doen in de buurtwinkel waar je elkaar ontmoet en zo het winkelcentrum in deze vergrijzende wijk in leven kan blijven. Natuurlijk kun je op het vliegtuig stappen naar een land waar de problemen veel groter zijn dan hier. Alleen ik denk dat de meeste van ons, kleine plannetjes overzichtelijker vinden om aan te werken.

Volgens de visie van Matthéüs maakte Jezus een duidelijke keuze: ipv de heersende machthebbers van kerk en wereld, zoekt hij naar de gewone mensen. Anders dan de polariserende twitteraars en vluchtige hypes op snelle media, kiest hij voor een bemoedigende en uitdagende boodschap. Niet de letter van de wet, wel de geest van God, een liefdevolle Vaderfiguur geeft hij ons.
Zo overbrugt Jesus alle tegenstellingen om te kiezen voor Galilea ipv Jerusalem, voor ons ipv ver weg. Laten we hopen dat verbindende krachten en hoopgevende Lichtbrengers, opnieuw uit ons land van Maas en Waal komen. Misschien hoort en ziet u ze al aan het werk tijdens het Jongerentheaterweekend. Benieuwd hoe zij opnieuw beginnen met ons de spiegel voor te houden, prikkelende toekomstbeelden en antwoorden geven.
Dus zullen we opnieuw hier samen komen: gewoon opnieuw beginnen vanaf vanavond 17 uur!

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )