v-4.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Lezingen: Handelingen 6:1-12 Johannes 14:1-6

Afgelopen dinsdag zweefde er een groot hart boven Rotterdam. Het kleurde rood boven het ziekenhuis en rood-wit-blauw boven de in de oorlog gebombardeerde stad. En daarna viel het uiteen, als een zwerm vogels vlogen de drones alle kanten uit.

Het was niet van te voren bekend gemaakt, want grote aantallen mensen op de been is nog steeds niet wenselijk. Maar wie het toevallig zag én de gelukkig wel ingeseinde media legden het vast in foto’s en filmpjes die massaal gedeeld worden.

hartRood

Het unieke dronespektakel was het slot van de zoveelste ‘anders dan anders’ feestdag. Bevrijdingsdag vieren in beperkte vrijheid: mensen lieten het in stilte voorbijgaan of maakten er samen het beste van. Bijvoorbeeld door samen het lied van Ramsey Shaffy te zingen: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Maar zelfs daarin hoorde je de verwarring, de onrust er doorheen.

En dan klinkt hier vandaag: Laat je hart niet verontrust worden.

Jezus bereidt zijn leerlingen voor op een moeilijke tijd.
Hij geeft ze vooral vertrouwen mee, het enige kompas in een onzeker bestaan.
Jezus zegt: “Laat je hart niet verontrust worden, vertrouw op mij. Ik wijs je de weg naar God onze Vader…..”

Het Kinderkoor maakte voor ons al een praktische vertaling van deze boodschap van Jezus.
Jezus zegt eigenlijk tegen zijn leerlingen: ik heb geen hart van zilver, ik heb geen hart van goud maar wel een hart dat heel veel van je houdt … Wie mij volgt krijgt geen rijkdom in klinkende munt. Maar wat er ook gebeurd, je bent rijkgezegend met liefde, zelfs over de grenzen van de dood heen.

Dat kan tegen je gezegd worden maar het zo voelen is nog wat anders.
De leerlingen willen het net als wij vaak, liever tastbaar, concreet. “Waar is die weg dan”, vraagt Tomas.” Hoe weten we dat we op de goede weg zijn als u niet meer voorop gaat?” 

Jezus zegt opnieuw: “Laat je hart niet verontrust worden, vertrouw op mij. Kijk naar mij, dan weet je de weg naar God onze Vader.” 

Tomas en de andere leerlingen hebben daarna nog een tijd met Jezus opgelopen. Ze hebben gezien hoe hij zijn hart liet spreken. Ze zagen hem lofliederen zingen, vechten voor gerechtigheid, huilen, bidden, lachen, werken – ook op sabbat als een mens in nood is- en bewonderen. 

Na zijn dood leek het erop of het niet voldoende was geweest voor de leerlingen.
Tussen Pasen en Pinksteren sloten ze zich op, een lockdown met zowel de deur als het hart op slot. Ze laten hun hart juist zeer verontrusten.
Hun tussentijd lijkt op die van ons, een tijd vol vragen:
Hoe moet het verder, kan ik wel naar buiten, zelfs als het weer mag?
Hoe zal het straks gaan, als morgen de kinderen weer naar school gaan?
Hoezo versoepelingen, voor mij verandert er voorlopig niets. 

Het leesrooster helpt ons vandaag om die vragen en het verontruste hart even te laten voor wat ze zijn. Want we treffen de leerlingen aan ver na Pinksteren. 

Ze hebben sinds ze de geest kregen hun hart laten spreken en het spreekt mensen aan.
Ze volgen Jezus door een gemeenschap te zijn die samen zingt, vecht, huilt, bidt, lacht, werkt en bewondert. Zoals eerder in Handelingen geschreven wordt: 

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, loofden God, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. (Handelingen 2) 

De gemeente groeit en daarmee ook de praktische problemen.
Hoewel ze in Christus alleen één zijn, gaan de eigen roots, het eigen volk eerst toch weer opspelen. De Griekstaligen tegen de Arameessprekenden ... zoals nu overal ter wereld het nationalisme weer sterker wordt. De leerlingen gaan daar echter niet in mee. En evenmin in de drang naar sterke leiders met eenvoudige taal. Ze halen namelijk de hele gemeenschap, alle broeders en zusters, bij elkaar om het probleem op te lossen. Ze zetten de procedure neer en wachten tot de zeven naar voren geschoven worden die praktische klussen met hart en ziel oppakken.

Ze ontdekken dat zij alleen samen een levende geloofsgemeenschap kunnen zijn en blijven!

Je hebt heel veel verschillende harten nodig om die weg van Jezus tastbaar en begaanbaar te houden, het vraagt inspanning van heel veel talenten bij elkaar. Zoals dat kloppend hart boven Rotterdam bestond uit driehonderd drones.

hartBR

Zoals er nu op allerlei manieren van de nood een deugd wordt gemaakt. Hier bijvoorbeeld door verschillende vrijwilligers die samen de uitgave van een digitaal parochieblad Ontmoeten mogelijk maakten!
Ik hoop dat de manier waarop de leerlingen de problemen die ze onderweg tegen kwamen, oplosten voor ons een inspiratiebron is op onze weg uit onze lockdown. Samen, niet zonder ons.

Langzaam maar zeker zie ik in de maatschappij en in de kerk de creativiteit weer opduiken, om te bedenken wat wél kan, hoe je op afstand nabij kunt zijn, kunt zingen, huilen, bidden en lachen.
Er komen ideeën over hoe de groeiende ongelijkheid en materiele en psychische problemen te verkleinen. Hoe op een nieuwe manier muziek, sport en spel te bewonderen …..

Ook voor ons eigen leven én dat van onze geloofsgemeenschap hoop ik dat die nieuwe wind al voelbaar is als een zachte bries.

En tegelijkertijd is het nog steeds een tussentijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren.

Op alle momenten dat we het dus niet voor ons zien hoe het verder moet, mag die boodschap van Jezus aan zijn leerlingen ook ons moed en vertrouwen geven: “Laat je hart niet verontrust worden, vertrouw op mij. Ik wijs je de weg ... Ga gerust, niet onder ons ...

 

Voor degene in z'n schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met 't dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene met 't vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (4x)
Niet zonder ons

Voor degene met z'n slapeloze nacht
Voor degene die 't geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet, alleen maar wacht
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met z'n mateloze trots
op z'n risicoloze hoge toren
Op z'n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (4x)
Niet zonder ons

Voor degene met z'n open gezicht
Voor degene met 't naakte lichaam
Voor degene in 't witte licht
Voor degene die weet, we komen samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (4x)
Niet zonder ons

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )