v-1.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

6e zondag van Pasen

Verzekeringsagenten lijken een neus te hebben voor jonge stelletjes om hun te vertellen dat het belangrijk is om goed verzekerd te zijn. Het leven kan immers van een op de andere dag op zijn kop komen te staan want wat als ... Het is een alternatief, zo heb ik mij laten vertellen, dat in de 19e eeuw is ontstaan voor de christelijke zorg voor de naaste. Jezus roept ons op om op God te vertrouwen en de liefde tot Hem en de medemens, iedere dag weer, handen en voeten te geven. En Hij zal ons een Helper, de heilige Geest zenden na zijn Hemelvaart. Dat alles neemt de wenselijkheid van het goed verzekerd zijn niet weg maar geeft het wel een andere kleur. De lezingen voor vandaag zijn:

  • de Handelingen van de apostelen (8, 5-8, 14-17) gaat over de verkondiging van het Evangelie in de tijd na de marteldood van de diaken Stefanus;
  • de eerste brief van apostel Petrus (3, 15-18) handelt over de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen hebben om altijd getuigenis af te leggen van de hoop die in ons leeft;
  • het Evangelie volgens Johannes (14, 15-21) verhaalt over de Helper die Jezus zijn apostelen belooft met de voorwaarde dat zij het dubbelgebod van de liefde tot God en de medemens onderhouden.

Een gedicht van broeder Hans-Peter Bartels ofm trok voor deze zondag mijn aandacht. Ik begin met de rake woorden van de eerste twee coupletten.

‘Gedenk de God die Liefde is en altijd van ons houden zal. Omdat Hij onze Vader is en ons echt niet kan vergeten. Gedenk dat de God die Liefde geeft en ons zijn Zoon heeft geschonken. Omdat Hij onze Vader is en ons echt graag wil vergeven.’

Jezus keert terug naar zijn thuis, naar zijn Vader maar om zijn opdracht te vervullen moet Hij eerst zijn kruis dragen, sterven en het ‘nieuwe’ leven ontvangen. Of beter gezegd door zijn lijden, sterven en verrijzen reikt Hij ons het ‘nieuwe’ leven aan. Hij laat de apostelen en ons mensen van 2020 echter niet alleen. Hij belooft de heilige Geest maar op de voorwaarde dat zij en wij God, onszelf en de medemensen, vriend en vijand, liefhebben. Dit alles vraagt om het te kunnen volbrengen, de hulp van boven. En de apostel Petrus kan ook alleen maar met de hulp van de heilige Geest ja zeggen tegen de verrezen Jezus als die hem, na het vissen aan het meer van Tiberias, vraagt om Hem boven iedereen lief te hebben. Het is ook de tekst van mijn priesterroeping, dus ik weet een klein beetje wat dat inhoud. Het is de vraag van een nieuw begin om Hem nadrukkelijk te volgen maar ook de gave van vergeving over hetgeen vooraf is voorgevallen. Jezus kan en wil ons niet vergeten ... maar vergeven. En wij hebben de heilige Geest nodig om zijn woorden en daden te blijven herinneren alsook om te groeien in geloof en om vol te houden.

‘Gedenk de God die Liefde wil naar Hem, onszelf en elkander. Omdat Hij onze Vader is en wil dat wij het goede delen.’

Nadat de diaken Stefanus als een rechterhand van de apostelen, de voorlopers van onze bisschoppen, is gedood komt er een tijd waarin de christenen, de jonge Kerk, flink wordt vervolgd. Dat betekent dat veel leerlingen naar elders vluchten om daar de boodschap van Jezus, het Evangelie, uit te dragen. De apostelen blijven echter op hun plek in Jeruzalem om de gemeenschap van gelovigen bij te staan en te leiden. Een andere diaken Fillipus, zo horen wij vandaag, brengt het goede nieuws van Jezus in Samaria waar deze, toen Hij nog op aarde was, ook is geweest. De mensen zijn enthousiast, nemen de woorden aan en komen tot geloof. Fillipus doet veel wonderen door mensen te genezen - lammen en kreupelen – en te bevrijden van het kwaad dat hen in de greep heeft. Met andere woorden, hij doet ‘het goede’ wat de Vader ons vraagt te doen. Deze koppelt als een goede ‘rechterhand’ dit terug naar de apostelen. Petrus en Johannes komen op bezoek en bidden om de heilige Geest voor de mensen van de nieuwe gemeenschap. Deze zal hen helpen om zelf het goede te blijven doen, in geloof met elkaar op weg te gaan en om God en de medemens lief te hebben.

‘Gedenk de God die Liefde is en ons allen geschapen heeft. Zodat Hij onze Vader is en wij op Hem kunnen bouwen.’

De woorden van het gedicht van broeder Hans-Peter alsook de lezingen nodigen ons uit om in vertrouwen in de zending van Jezus Christus te gaan staan. Om ons in het leven toe te vertrouwen aan de leiding van de heilige Geest maar ook om zelf van de liefde tot God, onszelf en de ander als het ware doordrongen te zijn. Op God kunnen wij immers bouwen. Hij kan ons niet vergeten en wil ons vergeven als wij een misstap hebben begaan. Daarvoor is zijn Zoon mens geworden en heeft Hij zijn leven gegeven om van ons met de heilige Geest als gids, te verzekeren van het nieuwe mens zijn.

Amen

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )