v-2.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag valt dit jaar midden in de coronacrisis-tijd. In andere jaren werd deze dag beschouwd als het begin van een extra lang weekend, waar je erop uit kon trekken of een klus ter hand kon nemen in je huis, aan je huis of in je tuin. Maar het Covid-19 virus heeft alles op zijn kop gezet. De meeste mensen zitten al twee maanden of langer thuis. Hebben hun huis of tuin al onderhanden genomen. Ze hebben echter ook te maken met heel andere zaken dan materiële. Ze hebben te doen met existentiële vragen van leven en dood.

Zo hebben ook velen van ons in hun familie of naaste omgeving afscheid moeten nemen van een dierbare, van een vriend, kennis of bekende. Of als dat niet het geval is geweest, hebben we op de televisie de hartverscheurende tafrelen gezien van mensen die afscheid moeten nemen van hun dierbare in een kleine, besloten kring, terwijl van een waardig afscheid nauwelijks sprake kan zijn.

Op Hemelvaartsdag gaat het ook over een afscheid. De leerlingen nemen afscheid van Jezus. Afscheid nemen van een warm en bijzonder mens valt hen zwaar. Jezus heeft in zijn korte leven een groep leerlingen om zich heen verzameld. Mensen die zich met hem en tegelijk met elkaar verbonden voelden door zijn inspirerende boodschap en zijn heilzaam optreden. Hij geneest zieke mensen. Wie aan de rand van de maatschappij staat schrijft hij niet af maar benadert hen met oprechte liefde en zorg. Zo zit hij aan met zondaars, heeft hij interesse in melaatsen, respecteert hij vrouwen en heeft hij relaties met vreemdelingen. Hij gooit onze hele wereld overhoop. Hij ziet alles helemaal anders. Hij is niet bang voor politieke en geestelijke leiders. Hij kijkt dwars door hun intriges heen. Zijn ideaal is deze wereld om te vormen tot de ene familie van God, het rijk Gods.

Als Jezus heengaat, hoopt hij vurig dat zijn leerlingen zijn levensideaal vorm blijven geven. Dat ze zijn boodschap van liefde en vrede verder verspreiden die de grondslag vormt voor het rijk Gods. Ze weten wat hen te doen staat. Maar zijn ze er klaar voor? Voelen ze zich in staat die taak op zich te nemen? Ze twijfelen. Ze zijn onzeker. Maar ze worden niet alleen gelaten. Jezus blijft bij hen. De Geest van Jezus is de krachtbron die hen bezielt. “Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen,” zegt hij bij het afscheid.

Jezus laat bij zijn afscheid zijn leerlingen niet verweesd achter. Zijn Geest, de Heilige Geest stort hij over hen uit. En nog steeds doet hij dat met de mensen die in zijn naam bij elkaar komen en zich door hem laten inspireren om zijn ideaal van het vestigen van het rijk Gods voort te zetten. Het zijn mensen die de hoop, het geloof en de liefde niet verborgen houden, maar er openlijk vooruit komen.

Wij proberen dat ook hier te doen door telkens weer de verhalen te vertellen over de weg die God en die Jezus met ons gaat. Door samen het heilig brood te breken en te delen dat Hij ons heeft nagelaten, zoekend naar geestkracht. En als dan de woorden klinken: “Eet van dit brood om te worden wie we zijn: het levende lichaam van Christus,” dan mogen we hopelijk die geestkracht als een genade onder ons ervaren. Dan weten we weer hoe belangrijk de verbondenheid met Hem is voor ons mensen, ja voor de wereld. Dan kunnen we haast niet anders, dan het doorgeven aan elkaar, omdat het de bron is van waaruit we leven.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )