v-6.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Lezingen: 1 Kor 10:16-17; Joh 6:51-58
Sacramentsdag

Breekbrood. Vooral rond feestdagen ligt het kant en klaar in de winkels.
Breekbrood in de vorm van een kerstboom of een paasei. Bij een feest hoort samen zijn.
En dan samen één brood delen is een prachtig gebaar!

Sacramentsdag is een feestdag in de kerk waarop we vieren dat Jezus van gewoon brood breekbrood maakte. Bij zijn laatste avondmaal nam hij het brood, brak het en deelde het rond met de woorden: Neem en eet allen hiervan, dit is mijn lichaam, gebroken voor jullie.
Een krachtig gebaar, makkelijk te onthouden en te doen!
En toch: in de tijd dat Jezus niet meer in levende lijve bij zijn leerlingen was, vergaten ze zijn oproep. Ze herkenden hem wel bij zijn plotselinge verschijningen aan het breken van het brood maar ze deden niet wat Jezus had gevraagd. Ze deelden met niets en niemand, ze sloten zichzelf op in een huis en in zichzelf.

Tot ze met Pinksteren de Geest kregen: toen herinnerden ze het zich weer, de leerlingen.
Hoe Jezus hen bij zijn laatste avondmaal had aangekeken, het brood dat op tafel lag had gebroken en had gezegd:
“Blijf dit doen en denk aan mij als je samen komt.
Deel het brood en deel de wijn, ik zal bij je zijn”.

En dus gingen ze vanaf dat moment iedere keer als ze samen kwamen, brood delen.
Door dat gebaar voelden ze zich verbonden met Jezus en met elkaar.

Het is ook een oersterk gebaar. Iets heel gewoons, dagelijks brood wordt bijzonder.
Het brengt Hem, Jezus even tastbaar nabij.
Brood kun je aanraken, zien, ruiken en proeven. En als je van brood breekbrood maakt, laat die handeling, - het delen - zien waar Jezus voor ogen stond: deel met elkaar. En wordt zo één.
Zoals Paulus later zegt: omdat het één brood is zijn wij hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben allen deel aan dat ene brood.

In de loop van de tijd is de nadruk steeds meer komen te liggen op de nabijheid van Jezus in het brood. Door deel te nemen aan de eucharistie weten we Hem het meest nabij. 

En na deze maanden zonder eucharistie weten we hoe waar dat is!
Het is een gemis als die tastbare nabijheid niet mogelijk is.
Zoals we in deze tijd zoveel in lijfelijk contact afgesneden zijn van onze dierbaren.
Het gemis van de eucharistie sluit naadloos aan bij is de gevoelde pijn van niet meer samen kunnen zijn… als grootouders en kleinkinderen, als echtpaar, als vrienden, als we zonder troostend gebaar elkaar moeten condoleren ...
Het is een groot gemis als die tastbare nabijheid niet mogelijk is.
Maar tegelijkertijd hebben we juist nu óók veel ervaring met het andere aspect van de eucharistie: in het delen. Er wordt volop gedeeld: tijd, zorg, aandacht, foto’s en filmpjes.
En daarin de ervaring dat hoewel we met velen zijn, we één lichaam vormen.
We zijn voorzichtig voor elkaar ! En delen daarom vaak vanuit of met de gepaste afstand.

Hier in de kerk zouden we dolgraag weer brood delen in Zijn Naam. En dat gaan we ook zeker weer doen. Maar vandaag nog even niet. Omdat we alleen weer willen delen in Zijn Naam als iedereen mee kan delen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

De kinderen van het Kinderkoor bakten brood. Ze starten met dezelfde ingrediënten. En als je het eindresultaat bekijkt, dan is dat net zo verschillend als wat mensen in de Ontmoetingskerk met elkaar delen. Samen vormen ze één brood maar in heel verschillende vormen!

Daar ligt de kracht van onze geloofsgemeenschap – en nu haar zwakte. Want met 1.5 meter is onze tafel te klein om iedereen tegelijkertijd samen te laten delen. Het is de uitdaging om als we samen komen in kleine groepjes ons toch dat ene lichaam te voelen.

En moeilijker nog: om te zorgen dat we iedereen zich uitgenodigd weet.
Niet alleen wie digitaal vaardig is,
niet alleen wie de taal volledig machtig is,
niet alleen wie het nu financieel nog redt en dus durft te komen
als de collecteschaal weer langs komt ... 

Jezus nodigde iedereen uit om brood te delen, om deel uit te maken van dat ene lichaam.
Dat vertaalde Paulus later in een brief zo: voor wie als christen wil leven is er geen onderscheid tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, slaaf en vrije. (Colossenzen 3:11) Aan die ene tafel alle mensen één ..

Deze dagen van protesten tegen systematisch racisme is duidelijk hoe moeilijk dit ideaal is. Er is nog een lange weg te gaan ... Het delen van brood in Jezus’ naam is daarom ook steeds een wake-up call, een gebaar dat helpt om niet te vergeten hoe het zo moeten zijn: Aan die ene tafel alle mensen één ... breken en delen, doen wat ondenkbaar is.

breekbrood2Breekbrood. Vandaag staat het brood van Jezus in een andere vorm op tafel.
Ook dit brood delen we tot Zijn gedachtenis
En het sterkt ons om te leven zoals Hij.

De kinderen van het Kinderkoor geven het goede voorbeeld! Vandaag delen we breekbrood, coronaproof:

Eet van dit brood,
maar dan moet je mijn broer zijn.
Eet van dit brood,
maar dan moet je mijn zus zijn.
Eet van dit brood,
want dan zal pas de stad van je dromen
gaan komen.

LINK NAAR DE PRESENTATIE BIJ DE VIERING

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )