v-7.jpg

Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden. Het was een tijd van ‘hollen en stilstaan’. Een bewegen van een tijd van het leven in vrijheid naar een tijd van het leven met veel beperkingen. En verwacht en onverwacht moesten wij in kleine kring afscheid nemen van jong en oud in onze gemeenschap. Dat alles was best wel moeilijk en kostte veel kracht.
Gelukkig hebben wij samen in de kracht van de Ander, het vuur levend gehouden voor de ander. Dat voelt als een ‘levenskunst’ zo prachtig verklankt door het gezang van een vogel bijvoorbeeld een merel, in de vroege ochtend. Leven dat wij ervaren als een ‘aanwezigheid van en of een ontmoeting met’. Dat geeft vreugde en verlichting.

Binnenkort gaan velen van ons er even tussenuit om te ontspannen en om nieuwe kracht op te doen. Wij weten ons welkom op de plek waar wij verblijven. Vandaag weten wij ons evenzeer en op een vertrouwde plek welkom, waar wij na lange tijd weer samen mogen vieren. Iemand die ons door en door kent nodigt ons uit om op adem komen door te luisteren naar zijn woorden en door Hem te ontvangen in de Communie. Het is dan wel net even anders maar het blijft onverminderd een ont - moeten.
De lezingen van deze zondag zijn uit:

  • de profeet Zacharias (9, 9-10) gaat over het wonen van God te midden van het Joodse volk dat uit de ballingschap in Babylon is teruggekeerd;
  • de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen (8, 9, 11-13) handelt over het leven naar de geest van zelfgenoegzaamheid of naar de Geest van God;
  • het Evangelie volgens Mattheüs (11, 25-30) verhaalt over de verlichting en rust die het geloof in Jezus aan de mensen schenkt.

De kleine profeet Zacharias die wij mogen dateren kort na de grote ballingschap in Babylon van 587 tot 537 voor Christus, spreekt twee keer achtereen over vreugde. En er is reden tot grote vreugde. Het volk is teruggekeerd uit een vreemd land, de eerste tegenslagen zijn overwonnen en de Tempel is herbouwd. God komt opnieuw in hun midden wonen. Wat een feest! Het is immers hun God, de God van Israël die ook de God van vrede en gerechtigheid is. Hij is als een koning vandaar ook de ezel, een koninklijk lastdier. En Hij is een koning zoals Jezus die oog heeft voor de kleinen, de armen en de onderdrukten. Hij is deemoedig van hart en wil er als een persoonlijke God voor de mensen zijn. Zo Vader, zo zoon. Deze boodschap is bemoedigend voor het volk. Opnieuw leven in de kracht van of in het geloof in God…Hij woont in hun midden ... ons midden. 

In de woorden van het Evangelie te dateren na de gevangenschap van Johannes de Doper, dankt Jezus zijn Vader voor zijn wijze van handelen. Immers Gods woorden en daden worden in geloof ‘gezien en gehoord’ door de kleinen waarover ook de profeet Zacharias spreekt. Zij hechten er waarde aan en laten zich, ondanks de hardheid van het dagelijks leven, leiden door de Geest van God. Hij geeft hun rust en verlichting omdat Hij in liefde aandacht voor hen heeft. God draagt hun ‘juk’, hun en onze moeilijkheden van het leven, met zich mee. Daardoor staan zij en wij er niet alleen voor.
Velen van ons hebben dat in de afgelopen tijd ook zo ervaren door het grote gevoel van saamhorigheid in de kracht van ... de ander met een kleine of een hoofdletter. Echter de verstandigen en de wijzen van deze wereld, zo zegt Jezus, hebben zijn woorden en daden ‘niet in geloof gezien en gehoord’. En dat is in onze samenleving veelal niet anders. Vaak zijn zij, en misschien ook wij, van zichzelf vervuld, zelfgenoegzaam en naar binnen gericht in plaats van op de naar buiten gerichte relatie met de (A) ander. Zij weten nog niet of niet meer wat het betekent om te leven in de kracht van ... is onze taak om hen dat vrijblijvend te laten zien door ons geloof in Jezus Christus niet onder stoelen of banken te steken.
De lamp van ons geloof moet derhalve op een standaard gezet worden zodat zij licht verspreid en iedereen zich aan het licht kan warmen. Laten wij dat ook in de aanstaande vakantietijd niet vergeten. Oog hebben voor de kleinen van de wereld is immers iets voor alle dagen van ons leven. Het zal ons en de anderen grote vreugde geven. Laten we Jezus dan navolgen in de kracht van zijn verbonden met God, de Vader die ook wij ‘papa’ mogen noemen ... En laten we de heilige Geest hierbij te hulp vragen om als onze gids de weg te wijzen. ‘Goede God, wij danken U voor de gave van de Geest, die in ons liefde is, die ons afstemt op de ander, die ons thuis brengt bij U.’

Ik wens u allen een mooie en ontspannende vakantie toe.

Amen

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )