v-2.jpg

Heeft u de afgelopen maanden hier in de Ontmoetingstuin gezeten? Zomaar, zoals zovelen? Even adem. Even iemand ontmoeten. Even genieten van de volle bloei, de overvloedigheid. Even een moment in de chaos van de dag en de tijd?

Dit bidt, zoals we net hoorden, de psalmist:

Stilte nu.
Mag ik uw tuin betreden
wonen vlak tegen U aan?

Veiliger op aarde
is geen plek.

Stilte nu. Om te herstellen, te helen, te genieten.
Ik laat wat mensen aan het woord die we spraken.

Ik zit hier zomaar even te overdenken. Mijn overleden zoon en wat er is gebeurd.
Ik loop hier rond. Misschien is dit wel een plek om mijn vrouw te gedenken.
Het is zo raar stil in die volle flat, nu met corona, en hier ben ik minder eenzaam.
Dit is mijn buurvrouw van een paar huizen verder, hier kunnen we elkaar ontmoeten.
Mijn bus is net weg, ik wacht hier.
Ik ben niet kerkelijk, maar deze tuin is wel heel prachtig.
Even gezellig kletsen, mensen ontmoeten.
Zo mooi is ie geworden, dat had ik echt niet gedacht een jaar geleden.

Mag ik uw tuin betreden? Wonen vlak tegen U aan?
Het lijkt een beetje op Claudia de Brey's ... als het oorlog wordt ... mag ik dan bij jou?
Veiliger op aarde is er geen plek, zegt de psalm. Mag ik in uw tuin zijn?

De tuin is een prachtig landschap en het is een symbool voor de schepping. In het schepppingsverhaal ordent God de chaos, zodat de wereld leefbaar wordt voor ons. Het verhaal vertelt dat wat er nodig is om te leven, om te kunnen bestaan. Water, licht, zaadgewassen om te eten, dieren van nabij en ver weg, mensen in diverse vormen, aarde om door je vingers te laten gaan. Wat beweegt en wat groeit, wat stilstaat en sterft. Wat goed is, heel goed, in de ogen van God.

In die schepping geeft God zichzelf. De schepping, zo zou je kunnen zeggen, is het lichaam van God aan ons gegeven. God zet zijn voetafdrukken in de aarde en de aarde leeft. In de schepping geeft God een evenbeeld van zichzelf, een mens, een tuin, adem, licht, ruimte, beelden van God.

Groter dan dat kan het niet zijn.

Maar om te zien, om schepping, tuin, te ervaren, concentreren we ons en openen ons.
Ik gebruik daarvoor het beeld van een kader (passe partout). Als je zomaar rondloopt in de tuin, zomaar zit, zonder aandacht, dan verliest de tuin betekenis. Als je zomaar rondloopt in je leven, zonder aandacht, dan verliest het aan betekenis. Ik leerde kijken door zo'n kadertje toen ik leerde schilderen, of fotograferen. Wat wil je zien? Waar wil je je op concentreren. Kijk eens?

We concentreren ons in de komende weken. Welke inzichten plukken we dan in deze Ontmoetingstuin. Wat is de kracht van de tuin?
We luisteren naar verhalen en kijken naar theatergebaren. Verhalen en gebaren over wat er met ons is gebeurd in de coronatijd, of wat er nog gebeurt.
Een tweede kader brengt ons bij verhalen in onze geschiedenis en cultuur. Wijze mensen, opvoedingswijsheden en mooie teksten, die ons helpen herinneren aan wat er toe doet in het leven. Verhalen die ons openen.
We concentreren ons op alleen zijn. Heel velen van ons waren en zijn alleen. Contacten tijdelijk afgesneden, stilte, hulp weggevallen. Wat is de kracht van het alleen zijn?
En dat lichaam dat we zijn? Met weinig mensen lichamelijk contact, verstijfd, gespannen misschien, kan het dansen? Hervinden we de heiligheid van dat lichaam in muziek en dans? Dat is het vierde kader.
Zo zijn we in de stilte, van de vijfde bijeenkomst.
De stilte van de tuin is zoals de hele schepping:
de stilte is helend, temidden van de chaos. Soms storen we ons aan een passerend geluid, geschreeuw, te hard rijdende auto's. Ook dat is schepping. Schepping is niet alleen de mooie ongeschonden natuur: schepping is corona, schepping is eikenprocessierups, is natuurrampen. Schepping is alles temidden waarvan en met wie we leven en dus is omgaan met de schepping omgaan met alles en met iedereen. Dat hoor je in de stilte van de tuin: de vogel, het gebrom, de stemmen van passanten en niet te vergeten: al die verhalen en emoties in jezelf. Die geschiedenis zingt of klinkt in de stilte.

Zo zegt de psalmist:

Hoor dan wie?
Mij – wie mij
Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuld beladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.

De tuin geeft je die momenten: Gods lichaam geneest je, brengt even mensen op je pad om je te horen en te troosten, om samen mee te zwijgen. Zodat je kunt opstaan, even een nieuw ik.

Er zit nog een grapje in deze tijd in de psalm. De psalm opent met:

Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.

en eindigt met: Al dat zingen. Overal. Voor U.

De psalmist wist niet dat we nu niet konden zingen. Dat we klagend wilden roepen of wilden juichen samen. Maar de psalmist wist wel dat stiltezingen bestaat. Ook dat kunnen we doen, al dat zingen, overal voor u.
Zo ontmoeten we elkaar nu en de komende weken weer. We concentreren ons op elementen uit de tuin. We gaan op zoek naar de kracht die in de tuin zichtbaar wordt.

Nog een keer bidt de psalmist en wij met hem:

Zo zullen ooit de menigten bedaren
en zal tot rust komen
deze wereld, en nieuw zijn.

Amen.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )