v-6.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Lezingen: Apok. 7:2-4, 9-14; Mt. 5:1-12a
Allerheiligen

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij zitten en begon hen te onderrichten. Hij zag de mensenmassa, maar wat zag Jezus? Hij zag eenvoudige mensen, die arm, verdrietig waren. Mensen in onzekere tijden, zoekend naar vrede en toekomst.
Het evangelie van vandaag zou zo in onze tijd geplaatst kunnen worden.
Van een mensenmassa op zich zouden we al heel erg schrikken. Dat kan toch niet ...

Ook nu zien we mensen die door het Coronavirus angstig zijn en eenzaam zijn geworden. Zij zien niet hoe ze verder kunnen.
Anderen zijn verdrietig en hebben zorgen om dierbaren die ziek zijn of zij zijn in de rouw om dierbaren die overleden zijn. Zorgpersoneel loopt tegen haar grenzen aan.
Mensen zijn soms somber om al wat verloren is. En over de lange duur. Mensen die zich zorgen maken over millieu en klimaat, over al die mensen die op de vlucht zijn. Over aanslagen door jihadisten.
Er zijn ook optimisten die weten: het komt weer goed. We moeten over deze tijd heen durven kijken. Het zal anders worden, maar zij zien kansen voor een betere, schonere, duurzame wereld, waar vrede een kans krijgt.

Ook in de Bijbel zijn er steeds goede en slechte tijden, maar de grondtoon is daar toch steeds dat het goede sterker is dan het kwaad. Daarom is het fijn om die verhalen steeds weer te horen, ze kunnen moed geven in onzekere tijden. 

Vandaag kunnen we ons laten inspireren door de acht zalig- of geluksprekingen, waarmee Jezus zijn bergrede begint. Het houden van die rede is een bijzondere gebeurtenis. Jezus ziet de massa mensen en hij wordt leraar. En iedereen mag leerling zijn, zonder enige selectie of toetsing vooraf. Ga zitten en luister.
Hij zit niet op een leerstoel, maar op een berg. Een plek tussen hemel en aarde, tussen God en mensen. Zoals Mozes zijn tien woorden van God ontving op de berg Sinaï, zo ook geeft Jezus hier woorden van leven. 

Acht geluksprekingen geeft Jezus ons mee. Acht is zeven plus 1. Zeven is al vol, acht is nog meer. Een overvloed van genade en liefde worden ons geschonken. 

Jezus zelf leeft helemaal in Gods liefde, van Gods liefde vervuld is Hij. Hij ziet dat al die mensen die liefde ook in zich dragen en hij wil hen bemoedigen om op die innerlijke liefde te vertrouwen. Hij geeft hen geluksprekingen mee.

De geluksprekingen zijn wegwijzers voor de toekomst, die hier en nu begint.
Jezus ziet het Rijk van God in al die mensen waar worden.

  • Jezus ziet mensen die arm van geest zijn, mensen zonder pretenties, die gewoon leven en op eenvoudige wijze goed zijn. De kleine goedheid noemt Levinas dat, bijna onzichtbaar aanwezig: het kopje koffie dat je zet voor je man of vrouw, een boodschap voor de buren, een kaartje naar iemand die het moeilijk heeft.
  • Zachtmoedige mensen, ziet Jezus, mensen die zacht durven zijn, mild en vriendelijk. Die niet op hun strepen staan, maar, mee durven geven. Mensen die steeds weer van het leven iets goeds kunnen maken.
  • Jezus ziet vredebrengers, mensen die strijden tegen oorlog en geweld, die boodschappers van vrede zijn en daarin volharden. God ziet hen.
  • Hij ziet mensen die blijven zoeken naar gerechtigheid. Die tegen alles in opkomen voor vluchtelingen, naar Lesbos vliegen, ook al was de uitkomst onzeker. Gelukkig ben je als je zo kunt zijn. 
  • Jezus ziet ook mensen die het minder getroffen hebben, die gebukt gaan onder verdriet en die te lijden hebben van onrecht en geweld.

Het is misschien gek, maar ook dan prijst Hij je gelukkig. God zelf zal de tranen van hun ogen wissen.
Toen Jezus al die mensen had gezien, zag Hij dat in al die mensen Gods aanwezigheid in de wereld zichtbaar werd. Hij zag Gods kindereren, hij ziet ook ons hier en nu. Hij kijkt het beste in ons naar boven.
Dit is het Rijk van God, zichtbaar in mensen die blijven geloven in een wereld die goed is en een plaats van vrede kan zijn voor ieder.
Gelukkig als je in die wereld kunt blijven geloven, soms tegen de stroom in. Zalig, heilig ben je als je door alles heen vast kunt houden aan die toekomst. God zelf zal onze gids en herder zijn, die het beste in ons naar boven haalt.
Ik las een kleine overdenking:

Het moeten wel Gods ogen zijn
waarmee Jij naar ons kijkt, gebogen,
wenend, zacht en dorstig, teder,
zuiver, vredig, duldend,
Het Rijk van God in ons.
(Kees Waaijman)

Vandaag vieren we Allerheiligen, mensen van toen en mensen van nu. Zalige mensen, mensen die Gods licht laten schijnen in henzelf en laten stralen naar hun omgeving. Bidden wij tot God dat wij beseffen dat zijn goedheid en liefde in ons woont en wij leven uit zijn genade. Dat wij gelukkige mensen mogen zijn.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )