v-5.jpg
Lezingen: Jesaja 9: 1-6 Lucas 2; 1-16

Is dit het schitterend licht voor het volk ronddolend in het donker?
Ik kom dichterbij en zie in grote neonletters: Blijf thuis!
Alleen wie al onderweg is, ziet het. En zit dus meteen met een dilemma:
de noodzakelijke reis vervolgen of bij de afslag verderop omkeren…

De herders hebben dat probleem niet. Ze leven buitenaf, in splendid isolation.
Hun nacht leek heel gewoon, want het reisbevel van de keizer bereikt de afgelegen velden niet. Als er wel bereik was geweest, waren ze dan op reis gegaan?
Ze telden immers toch niet mee…

De herders leven buiten bereik. Het is de positie waar je in deze dagen jaloers op kunt zijn:
Een plek waar wereldnieuws vol geweld, ongekend onrecht en pandemie aan voorbij gaat. Maar die nacht zal er ook in hun leven een heleboel veranderen.
Opeens staat de wereld op zijn kop!
Zij horen als eerste het wereldnieuws: de redder van de wereld is geboren!

Dit is schitterend licht dat opgaat voor het volk ronddolend in het donker.
Er is licht aan het einde van de tunnel!
Maar om het te zien, zullen ze wel zich moeten toevertrouwen en op weg durven gaan….
Doen ze dat? Of blijven ze buitenaf, hun thuis? Dat zou goed kunnen: omdat ze het bericht van de engel niet kunnen geloven, het zien als fakenieuws of opzien tegen de ongewisse reis. Wees niet bang! zegt de engel.
Is dat genoeg voor de herders om die noodzakelijke reis te gaan ondernemen?
Dat is de vraag, dé cliffhanger van het evangelie van deze nachtmis.

Het is ook de vraag die het kerstkind ieder jaar opnieuw aan ons stelt.
Kom je me opzoeken?
Kom je naar mij als je blij en dankbaar bent? Kom je je zorgen met me delen?
Kom maar als je moe en wanhopig bent, bij mij mag schuilen.

Velen willen in deze dagen dolgraag het pasgeboren kind bezoeken.
De aandacht richten op wat rust geeft en hoop op toekomst en de Hemelse vrede voelen.
En dat kan, altijd, onder alle omstandigheden!
Kijk maar naar hoe het Jozef en Maria vergaat.
Hoe anders zullen zij zich de geboorte van hun kind hebben voorgesteld!
Maar ze maken van niets iets, de stal wordt een warm nest, een thuis.
Het is zoals het is: het kind wordt geboren!

God laat zich geen halt toeroepen: hij komt ter wereld
en toont zich een bewogen en betrokken God!
Juist in het donker, juist als lijden en dood de wereld in zijn greep houden.
God zet de stippen op de horizon in een klein weerloos kind.
In zijn namen hoor je hoe God er is en zal zijn voor iedereen:
als Wonderbare raadsman, Goddelijk held, Eeuwige Vader, Vredevorst.
God biedt ons aan om bij dit kerstkind op adem te komen.
Nu in de aanblik van het pasgeboren kind in de kribbe.
Later Jezus uitgegroeid tot een betrokken en bewogen mens,
Redder, vol zorg en aandacht voor al wie rechteloos en weerloos is.

Wat doe je met die uitnodiging? Ga je op weg of blijf je thuis?
Vind je het niet te geloven, fakenieuws of een te ongewisse reis…..
Wees niet bang, zegt de engel.

We snakken naar hoop en dageraad. Wat doen de herders?

Dat weet je als je verder leest, zoals gebeurt in de dageraadsmis:
Zodra de engelen bij hen weg waren gegaan, zeiden de herders tegen elkaar:
Kom, laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat er gebeurd is.
Ze haasten zich erheen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind in de kribbe. (Lucas 2 vers 15 en 16)

Zij gingen dus! De herders zijn, net als wij, het kerstkind gaan zoeken!
En ze vinden wat hen beloofd werd!
Zij en vele mensen na hen hebben bij dit kind rust en vrede gevonden.
Iemand om bij te schuilen in alle onrust en onrecht van het leven en van hem te leren hoe daarmee om te gaan. Als ze thuis bij de schapen waren gebleven, hadden ze dat nooit gevonden.

Onderweg op de donkere snelweg nader ik het felle licht en lees:
Blijf thuis. Samen tegen Corona.
Weg is de Hemelse vrede, ik ben weer terug op aarde in onze gesloten werkelijkheid.

Maar dan, licht opeens in die neonletters de boodschap van het kerstkind licht op:
draag samen zorg voor al wie kwetsbaar is!

Laten we thuis of in een noodzakelijke reis die zorg en aandacht samen uitstralen.
Dan wordt het, hoe dan ook, een zalig kerstmis!

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )