v-4.jpg

Dacht u toen u vanmorgen opstond: dit wordt weer zo’n corona jaar. Daar gaan we weer. Opnieuw geen bezoekjes aan ouders, kinderen of vrienden. Geen knuffels, geen feestjes, geen concerten, theater bezoeken, voetbal wedstrijden, sportscholen, vakanties en ga zo maar door. Of stond u op met hoofdpijn over de toekomst van uw bedrijf, of met de gedachte hoe je thuisonderwijs en een drukke baan kunt combineren. Of had de gedachte aan stress en eenzaamheid bij u de overhand?

Velen onder ons hebben een moeilijk jaar achter de rug en vrezen dat het nieuwe jaar niet veel beter wordt. Het is gewoon om er moedeloos van te worden. Daarbij kan het ook nog gebeuren dat we in een mentale lockdown schieten. De ingrediënten daarvoor zijn voorhanden: angst, verdriet, stress en eenzaamheid. Het enige goede dat in het nieuwe jaar in het verschiet ligt, is het vaccin tegen Covid 19.

Om niet depressief te worden en in de put te raken, kunnen wellicht de lezingen van vandaag ons behulpzaam zijn en op weg helpen om niet de moed te verliezen bij het begin van een nieuw jaar. Maria en het kind Jezus zijn de twee protagonisten van de evangelielezing. Maria leefde in de besloten gemeenschap van het stadje Nazareth. Als een vrome Joodse jonge vrouw had ze toekomstplannen zoals al de jonge vrouwen uit het stadje. Een gezin stichten met haar verloofde Jozeph. Maar ondanks het besloten milieu van haar afkomst is haar hart open voor God en leeft ze in de verwachting van de komst van de Messias. Zij schermt zich mentaal en geestelijk niet af van Gods invloed in haar leven. Zij geeft haar ja woord op Gods plannen met haar en zo wordt haar wereld op z’n kop gezet. Ondanks het gesloten karakter van het milieu waarin ze verkeert en waarin zij denkt dat haar toekomst ligt, staat ze open voor Gods plan met haar. Ze zegt niet nee tegen Gods plan; ze vertrouwt op God hoe die toekomst er ook uit zal zien. Ze geeft zich over aan hem, al zal dat ook heel wat innerlijke strijd gekost hebben.

Van Godswege baart ze een kind, niet thuis in Nazareth, maar in den vreemde, in Bethlehem. Niet omringd door buurvrouwen die haar helpen bij de bevalling, maar haar toekomstige man Jozeph. Waarschijnlijk een moeilijke opdracht voor handen die eerder gewend zijn hamer en bijtel te hanteren dan bloed en nageboorte. In plaats van vrouwen uit de buurt zijn het herders op het veld die het kind komen bewonderen.
Als vrome en wetsgetrouwe Joden volgen Maria en Jozeph de regels van de Joodse wet. Het kind wordt zoals gebruikelijk na acht dagen besneden. En krijgt de naam Jezus. Het is geen willekeurige naam. Het is de naam die al door de engel Gabriel aan Maria was geopenbaard. De naam is bepaald door God, al voor het kind in de moederschoot werd ontvangen. De naam Jezus betekent: God redt. Hij geeft meteen het levensdoel aan van dit kind. Het zal een zegen zijn voor de mensheid.

Maria staat met de geboorte van Jezus aan het begin van een nieuw tijdperk. Iets onbeschrijfelijks is gebeurd. God wordt mens in dit kind. In Jezus wordt God zelf voor ons mens. Daarom noemen wij Maria: de moeder van God. Alles wat er gebeurd is rond de geboorte van dit kind bewaart Maria in haar hart en overweegt het bij zichzelf.

Maria begint een nieuw leven als jonge moeder. Ze gaat een ongewisse toekomst tegemoet. Een toekomst waarvan de contouren nog volstrekt onduidelijk zijn, maar de voortekenen van wat gebeurde rond de geboorte van dit kind duiden er op dat deze toekomst anders zal zijn dan die van een normale Joodse vrouw. Maria maakt deze sprong in een duistere toekomst maar zij doet dat in een rotsvast vertrouwen op God. Zij weet dat zij veilig is in zijn hand. Zij weet zich geborgen in hem. Maar weet ook dat haar toekomst met dit kind vol van tegenslagen, hardheid en moeilijkheden zal zijn.
Wij staan ook aan het begin van een nieuw, onzeker jaar waarvan we niet weten wat het ons zal brengen. Zijn we bang, pessimistisch, negatief, vol van zorgen en gestrest vanwege het corona-virus en de gevolgen daarvan op ons leven. Of spiegelen we ons aan Maria? Zij gaf haar leven uit handen en kon niet alles zelf meer controleren. Dat zal zeker voor haar moeilijk zijn geweest, maar bracht haar niet in paniek. Zij leefde in een groot vertrouwen op God. Geven we ons in vol vertrouwen over aan God in dit nieuwe jaar; vertrouwen we er op dat we in Gods hand zijn, dat we ons leven niet zelf helemaal in handen hebben. Dat Hij uiteindelijk ons leven leidt en dat wij niet alles onder controle hebben en ons leven soms een ander wending neemt dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Dat wil niet zeggen dat we de tijd maar gelaten en afwachtend over ons heen moeten laten komen. We moeten er alles aan doen om het coronavirus uit de wereld te bannen om het normale leven weer op te pakken. We moeten helpen de wereld te maken zoals God die gewild heeft in al zijn aspecten. Zo richten we tekenen op van het Rijk Gods dat komen zal.

In dit perspectief vragen we Gods zegen over dit nieuwe jaar. Dat Hij ons mag zegenen en behoeden en vrede schenken in ons hart, in ons gezin, in het hart van onze familie en vrienden, in onze maatschappij, in onze wereld. Amen.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )