v-2.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

"Onrein, onrein", moet je roepen, als je een besmettelijke huidziekte hebt.

Dat zegt de regel in de bijbelse wet. Wij drukken dat anders uit: u moet zich laten testen op het coronavirus en in quarantaine gaan. We hebben de laatste tijd goed leren aanvoelen waar de angst om besmetting over gaat. We blijven binnen, we vermijden, we houden afstand. We willen niet besmet worden. Voelden we een paar jaar geleden misschien nog een kleine verontwaardiging over het feit dat de melaatse gemeden werd, nu snappen we dat van binnen uit. Wij mijden de melaatse liever ook.

Als we het verhaal van vandaag in een eerste oogopslag willen verstaan, dan is er een melaatse die gemeden en uitgesloten wordt. Jezus geneest hem en de melaatse gaat dat verkondigen. Ach, hadden wij ook maar zo'n Jezus... we willen ook wel door hem aangeraakt worden.., genezen . verlost van dat virus dat zich invreet in ons lichaam en sociale leven. Maar wij moeten wachten op onze Astra Zeneca of Pfizer of Spoetnik.

Ik wil onze blik vestigen op twee lijnen in dit verhaal. Ze gaan over insluiting en uitsluiting. We lezen opnieuw. Een man die uitgesloten is, besmettelijk, stinkend, rottend, komt bij Jezus en valt op zijn knieën en vraagt hem om genezen te worden. Jezus laat zich emotioneel raken, door medelijden bewogen, staat er, en hij geneest. Ik vind dat een intens verhaal. Stel je voor: je hebt iets, een kleur, een ziekte, een verhaal waardoor iedereen je uitsluit. en je gaat ermee naar een ander, naar Jezus of naar God. Je hoopt en denkt: die kan mij helpen. En in plaats van dat iemand zegt: ga weg met je verhaal, je hoort er niet bij met je kleur, je hebt die ziekte nu een keer, wordt die ander geraakt en hoort je, heelt je.

Soms heb ik het gevoel dat ik er niet bijhoor, zei iemand. Ik denk dat ze me raar vinden. Ik weet wel dat ik soms gek doe, zei een ander uit deze geloofsgemeenschap, maar daarom hoeven me mij nog niet te mijden. Ik kan er toch niks aan doen, zei een gebruiker van de voedselbank, maar ik kan nergens aan meedoen. Werden we geraakt, gehoord, geheeld?

Het verhaal gaat verder met een tweede lijn: Jezus vraagt de uitgeslotene om aan de Schriftgeleerden te laten zien dat hij genezen is, maar het verder aan niemand te vertellen. Zo verloopt het niet. De man vertelt over zijn genezing in het openbaar, aan wie het maar wil horen. Het is prachtig. De aanwezigheid van God, de heelheid, de reiniging, de genezing, het gehoord worden, raken en geraakt worden: het wordt verkondigd door degenen die uitgesloten was en is. De ervaring van deze man laat aan de wereld zien wie de gezondene is. Niet de Schriftgeleerde, de mensen van de theologische letter verkondigen God, maar die uitgesloten zijn door een rottende ziekte of verhaal, zij vertellen het verhaal van God.

Iemand vertelt hoe het was, toen ze haar geliefde niet kon aanraken in het ziekenhuis. Zij liet zien hoe goed het is om dierbaren aan te raken. de jonge vrouw vertelt hoe ze niet meer vrij kon leven, omdat anderen haar lichaam geweld aan hadden gedaan. Maar ze vertelde en kwam tot leven. Mensen die arm zijn vertellen wat het betekent om uitgesloten te zijn, opgesloten in hun eigen leven. Ze laten zien hoe het goede leven zou kunnen zijn. de mensen die uitgesloten werden en als fraudeurs bestempeld, door de belastingdienst, van hen horen we hoe kwaad zich heeft ingevreten in onze wereld.En dat isolement door corona, leert ons hoe leuk en goed het alledaagse leven was en is met je geliefde familie en vrienden en hoe fijn een maaltijd samen was. Het goede leven. De boodschap over het goede leven van God komt niet via de regels, maar van de verhalen van mensen over onrecht en heling.

Velen hebben zich het hoofd erover gebroken wat het betekent in het Marcus Evangelie dat Jezus een paar keer laat weten dat men niets mag vertellen over de genezingen. We weten hoe het verhaal van Jezus eindigde. Zijn genezingen, woorden, zijn 'insluitingspraktijken,' zijn ontroering om het geloof van de uitgeslotenen, dit alles werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd daarom vermoord.

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat er voor het eerst een boek verscheen in de bevrijdingstheologie, van Gustavo Gutierrez. U denkt misschien: ik heb niks met bevrijdingstheologie. Maar, veel van de liederen die hier in de kerk worden gezongen,over verlossing, bevrijding, opkomen voor de armen en de verdrukten, ze zijn een indirect resultaat van dit gedachtegoed. De bevrijdingstheologie leerde dat de armen mensen zijn die zelf recht van spreken hebben, recht hebben op een goed leven en dat hun verhaal het verhaal van God kan vertellen.

In die lijn leert het evangelie van vandaag mij, dat het niet om een eenvoudige genezing gaat: wonderdokter geneest zieke. Het verhaal vertelt me te luisteren naar wat degenen degenen die uitgesloten zijn mij te vertellen hebben over God.

Dus, nee, we raken elkaar nog even niet aan. En we blijven uit de buurt van degenen die besmet zijn met het virus,  Maar we laten ons wel raken over de verhalen van uitsluiting en bevrijding. We luisteren naar verdriet, dat van anderen en van onszelf. We helen elkaar. En laten ons helen door God.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )