v-6.jpg
Goede week

... maar je staat daar niet alleen. Anderen zijn ook niet zonder fouten.

Lezingen: Filippenzen 2:6-11; Mattheus 21:1-10

In het leven van Jezus was de intocht in Jeruzalem als een onverwachte regenbui in de woestijn.

Lezingen: Genesis 32:23-32; Lucas 13: 6-9

Echt de ander ontmoeten daar gaat een worsteling aan vooraf. Een worsteling die je zegent.

Lezingen: Ezechiël 37:12-14; Johannes 11:1-45

Waarom zouden we ook nu niet op een wonder kunnen hopen?.

Lezingen: 1 Samuel 16:1-13; Joh 9:1-41

Jezus vraagt van zijn leerlingen ook geen wonderen, alleen dat ze zijn blikrichting volgen.

Lezingen: Ex. 17:3-7; Joh 4:5-42

Jezus en de Samaritaanse vrouw doorbreken de beelden die zij van elkaar hebben. Zij wisselen gelovige argumenten uit.

Aswoensdag 2020

Zij zeggen: Te midden van de schare in de stad; zoek jij, zoeken wij, Gods gelaat; dit is wezenlijk voor het charisma van de stadsmonnik.

Lezingen: Sir 15:15-20; Mt. 5:17-37

Als we de wetgevers willen volgen, dan moeten we ze overtreffen..

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )