v-3.jpg
Lezingen: Gen. 14:18-20; Luc. 9:11b-17

Als we delen én durven te ontvangen kan vertrouwen groeien

Lezingen: Handelingen 15:1-2,22-29; Johannes 14:23-29

'Bewaar de vrede niet, maar deel hem uit.'

Lezingen: Deuteronomium 6:1-9; Johannes 13:31-35

Daaraan zegt Jezus, zullen ze jullie herkennen. Dat jullie elkaar liefhebben zal het visitekaartje zijn van de gemeente van Christus.

Lezingen: Joh 21:1-19
Dodenherdenking

Hij tilde hen op uit de vergetelheid van de dood, en deed hen in herinnering voortleven...

Lezingen: Jesaja 55:1,8-11; Lucas 24:1-13
Pasen

Wie in die duisternis durft te kijken, ziet meer. Die ziet ook het licht eromheen.. 

Wat Jezus mee wilde geven bij zijn laatste avondmaal is gebeurd. 

Palmpasen

Voor Jezus is het kleine aantal belangrijk. Hij heeft oog voor de individuele mens.. 

Lezingen: Joh 4:4-15,27-30; Psalm 34; Joh 4:5-42
Uitzwaai-viering van Jeanne Rens

Het voeren van een goed gesprek staat aan de basis van ons begrip voor elkaar

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )