v-5.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Lezingen: Jeremia 20:10-13; Mattheus 10:26-33

Keer terug naar je basis en vertrouw op de veilige plek die je hebt bij God, wéét dat je niet ten onder zult gaan.

Lezingen: 1 Kor 10:16-17; Joh 6:51-58
Sacramentsdag

“Blijf dit doen en denk aan mij als je samen komt. Deel het brood en deel de wijn, ik zal bij je zijn”

Als God de liefdevolle aanwezigheid is, is Jezus de lichamelijk aanwezige liefde onder ons. Hij heeft als mens onder ons geleefd..

Zijn adem, de Geest van God, die er was vanaf het begin, zal ons in de richting moeten sturen van de vrede.

Hemelvaartsdag

“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen”

6e zondag van Pasen

Jezus kan en wil ons niet vergeten ... maar vergeven.

Lezingen: Handelingen 6:1-12 Johannes 14:1-6

Jezus zegt: “Laat je hart niet verontrust worden, vertrouw op mij. Ik wijs je de weg naar God onze Vader”

Hoe kunnen we doen wat de herder ons voordoet, nu alle dagelijkse gewoontes van naastenliefde, zo zijn onderbroken.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )