v-1.jpg

Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Het lijkt wel, alsof we meer geïnteresseerd zijn in elkaar. We zijn ook goed in communiceren.

Lezingen: Handelingen 2:42-47; Johannes 20:19-31

Wat kunnen we ons, juist nu, tijdens de crisis, goed verplaatsen in de apostelen die daar binnen blijven.

Lezingen: Paasevangelie Matteus

Pasen is een eerste stap om weer vertrouwen in het leven te krijgen.

Goede week

In het Pesachmaal, gedenken we de trouw van God, die met het volk optrok uit de verdrukking en hen uiteindelijk nabij was.

Goede week

... maar je staat daar niet alleen. Anderen zijn ook niet zonder fouten.

Lezingen: Filippenzen 2:6-11; Mattheus 21:1-10

In het leven van Jezus was de intocht in Jeruzalem als een onverwachte regenbui in de woestijn.

Lezingen: Genesis 32:23-32; Lucas 13: 6-9

Echt de ander ontmoeten daar gaat een worsteling aan vooraf. Een worsteling die je zegent.

Lezingen: Ezechiël 37:12-14; Johannes 11:1-45

Waarom zouden we ook nu niet op een wonder kunnen hopen?.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )