v-7.jpg
6e zondag van Pasen

Jezus kan en wil ons niet vergeten ... maar vergeven.

Lezingen: Handelingen 6:1-12 Johannes 14:1-6

Jezus zegt: “Laat je hart niet verontrust worden, vertrouw op mij. Ik wijs je de weg naar God onze Vader”

Hoe kunnen we doen wat de herder ons voordoet, nu alle dagelijkse gewoontes van naastenliefde, zo zijn onderbroken.

Het lijkt wel, alsof we meer geïnteresseerd zijn in elkaar. We zijn ook goed in communiceren.

Lezingen: Handelingen 2:42-47; Johannes 20:19-31

Wat kunnen we ons, juist nu, tijdens de crisis, goed verplaatsen in de apostelen die daar binnen blijven.

Lezingen: Paasevangelie Matteus

Pasen is een eerste stap om weer vertrouwen in het leven te krijgen.

Goede week

In het Pesachmaal, gedenken we de trouw van God, die met het volk optrok uit de verdrukking en hen uiteindelijk nabij was.

Goede week

... maar je staat daar niet alleen. Anderen zijn ook niet zonder fouten.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )