v-3.jpg
Lezingen: Exodus 32:1-14; Lucas 15:1-10

Hij schrijft niet af wat door menselijke zonde en domheid ernstig is misgegaan ...

.Je kiest een weg waarvan je dacht dat die de jouwe was, maar je hebt je vergist.

Ziekenzondag

O Heer hoor mijn gebed … als ik roep antwoord mij ...

Heb jij, u, ik iets te bieden om een ander in te laten delen; met welke kwaliteiten kan ik de ander nabij zijn, me bekommeren om zijn welzijn?

Lezingen: Ezechiel 47:1-2,5,12
Opening kerkelijk werkjaar

Zijn wij ook zo’n huis van God waar leven uit stroomt, de wereld in en vrucht draagt?

Lezingen: Handelingen 15:1-2,22-29; Johannes 14:23-29
Maria Tenhemelopneming

... ik weet: ik reis niet alleen en Maria bidt met me mee.

Lezingen: Lukas 12:32-40

Er zijn schatten in ons midden, soms zitten die pal naast je, waarvan we ons te weinig bewust zijn.

Klamp ik mij vast aan mijn bezit of is er ruimte voor het leven zelf, het onverwachte ...?

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )